Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Teorin om irrelevans - är den helt relevant?

Dela artikeln
söndag, 17 oktober 2010 0

Hur relevant är egentligen teorin om irrelevans?I ett par vetenskapliga rapporter omkring 1960 påvisade ett par ekonomer (senare belönade med ekonomipriset till Nobels minne) att ett företags finansiella struktur saknar inflytande på dess värde. Det var Franco Mondigliani och Merton Miller, och vad de visade var att soliditet, fördelning på olika slag av skuldsättning, utdelningspolicy och så vidare inte påverkade ett företags värde.

Dessa policies kunde bara styra hur det oföränderliga totalvärdet fördelades. Budskap för företagsledningar: maximera företagets värde.

Det Mondigliani och Miller påvisat blev känt som irrelevansteorin.

Långt senare har denna ”lag” emellertid kommit att ifrågasättas. Ty det finns aktörer eller på ekonomspråk agenter (inte 007) inblandade: människor av kött och blod. Tydliga agenter är ägare respektive företagsledare, företagare, entreprenörer. Ägarna vill skapa instrument för att företagsledningen skall göra sitt allra, allra bästa för att maximera värdet. Men detta är förenat med en kostnad

En mer aktuell ekonom – han kom med en bok på temat 2006 – är Jean Tirole. Han grupperar de potentiella konflikterna eller särintressena mellan ägare och ledning i fyra kategorier:

otillräckliga ansträngningar; ”ligg hellre kvar i hängmattan”

extravaganta investeringar; diversifiera och bygg imperier utan blick på egentliga värdet av detta

skydda-sig-själv-mekanismer som ”hajpulver” mot fientliga uppköp, fientliga mer för ledning än ägare, men som gör det svårt att göra sig av med ledningen

tillgodoseende av egenintresse, som diverse förmåner (bonus, aktieoptioner, privata utlägg blir företagets), befordran av kompisar eller t o m stöld

Någon som känner igen sig
särskilt på den sista punkten? Men, säger Tirole, kanske är det så att det är just den typen av missbruk som är lättast att upptäcka? Vad vi sett av företagsskandaler kanske är toppen av ett isberg, där de andra tre kategorierna ligger under vattenytan? – De fyra punkterna är ett slags negativa scenarier – egenföretagaren undgår dem: lägg dem till listan av smådriftsfördelar!

Välj kommun från listan