Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
91 foruminlägg
1269 artiklar
En professionell och kunnig kundtjänst utgör grunden för en framgångsrik verksamhet. Detta visar sig främst i den konkurrenskraftiga vadslagnings-sfären där kampen om kunderna ofta avgörs av hur snabbt de får svar på sina frågor, än vilka odds som man erbjuder. Många plattformar missförstår dock detta och tror att så länge det tillhandahåller en kundtjänst så räcker det för att tillfredsställa sina kunder.

 

Tyvärr så räcker inte det på långa vägar utan som en aktör inom vadslagning så måste du alltid tillåta dig själv att tänka bortom dina produkter eller de tjänster som du erbjuder. Det är av yttersta vikt att beakta den kumulativa upplevelse som kunderna upplever när de förflyttar sig runt din plattform.  I denna artikel kommer vi att diskutera åtta olika steg som säkerställer att du tillhandahåller en professionell men tillika utmärkt kundservice till dina kunder. Dessa element är guld värda och vi föreslår att du anammar dessa i din verksamhet om du önskar att ligga i framkant.

Ha god kännedom om din produkt eller tjänsten du erbjuder

För att man ska kunna erbjuda sina spelare en hög nivå av kundservice måste man vara expert på det område, produkt, eller tjänst som man säljer. Med andra ord måste man veta varje liten detalj oavsett hur obefintlig man anser den vara. Just därför måste du säkerställa att den personal som arbetar inom kundtjänsten har nödvändig expertis gällande dessa delar. Ta reda på vilka de vanligaste frågorna dina kunder brukar ställa till kundtjänsten är och se till att de anställda vet hur de ska utforma svaren på ett professionellt och lättförståeligt sätt på kortast möjliga tid. En av marknadens stora aktörer, Online-casino Betsson, har en exceptionell kännedom om de produkter och tjänster som företaget erbjuder till sina kunder.

Vänlighet och omtanke tar dig långt

En professionell kundtjänst inleder alltid en konversation oavsett om det handlar om den digitala världen eller den fysiska med ett brett leende. Det är av yttersta vikt att kunden känner tillit och öppenhet när hen kommer i kontakt med kundtjänsten för att på så sätt bryta isen och enklare kunna förklara vad denne önskar att bli hjälpt med. Detta är en outtalad regel som antingen kan höja din kundtjänst till skyarna eller såga den vid fotknölarna. Kom ihåg vikten av ett positivt första intryck hos kunden för hela verksamheten.

Tacka alltid för samtalet med kunden oavsett vad

Att tacka dem du konverserar med är ett sätt att visa uppskattning på och är ett av fundamenten när det kommer till kundtjänst. Det spelar egentligen ingen roll vilka frågor kunderna kan tänkas ha utan man ska alltid komma ihåg att tacka dessa individer. Kom ihåg att en människa befinner sig på andra sidan skärmen och precis som du vill bli väl bemött så vill denna person uppleva samma nivå av uppskattning som du önskar få. Även om kunden skulle vara riktigt förbannad eller rent av ursinnig för att hen har förlorat pengar på ett visst vad så ska du alltid tacka hen även om hela samtalet har en kritisk ton. Kom ihåg att du är där för kunderna och inte tvärtom.

Kontinuerliga utbildningar inom de olika aspekterna som associeras med en professionell kundtjänst

 

Man ska alltid säkerställa att kundtjänsten får den välbehövliga och kontinuerliga utbildning som den behöver. Eftersom det sker förändringar på spelmarknaden varje dag är det viktigt att de som arbetar på kundtjänsten är medvetna om dessa förändringar. Exempelvis genom att hjälpa kunder som upplever problem med förändringarna. Det är arbetsgivaren uppgift att klura ut vilka utbildningar som lämpar sig bäst för tillfället och sedan planera in dessa så att de passar ihop med verksamheten.

Respektera kunderna och deras frågor oavsett vilka de är

En kundtjänst måste alltid behandla varje kund och dess frågor som om de vore viktigast i sammanhanget. Det är viktigt att man alltid visar en artighet och respekt samt aldrig låter känslorna gå överstyr. Lyssna noga på kundens problem och kom med en vettig lösning.

Att lyssna på vad kunderna upplever och de problem de har är synonymt med en högkvalitativ kundservice. En spelkund kan ha olika frågor och funderingar och medan man själv anser att dessa inte är av en allvarlig karaktär så kan kunden uppleva det motsatta. Lyssna därför på vad kunderna säger och försök tolka huruvida de är missnöjda, har en neutral inställning eller är rent av positiva till det hela. Kom sedan fram i samråd med kunden till en vettig lösning på problemet.

Fråga alltid kunden om feedback oavsett vad

 

En kundtjänst kan endast utvecklas om man ber om feedback från kunden. Endast på det sättet kan man veta vad kunden egentligen tycker och tänker om den hjälp som han eller hon fått. Denna feedback kan även ge dig en djupare insikt om vad kunden anser om din organisation, de produkter som erbjuds eller tjänster för den delen. Dock ska man alltid fråga kunden om feedback direkt efter att samtalet avslutats, helt anonymt eftersom kunden kan komma att känna obehag om denna måste lämna ut deras personuppgifter som sedan kan länkas till honom eller henne i ett senare skede.

Var alltid professionell oavsett vad

Vissa kunder kan upplevas som obehagliga på grund av de befinner sig i känslomässig obalans. Just därför är det viktigt att kundtjänsten har relevant träning gällande hantering av dessa individer. Man måste säkerställa att de som jobbar på kundtjänsten aldrig låter sina känslor spilla över och hamnar i en het ordväxling med kunden eftersom det inte kommer leda någon vart. Kom ihåg att kunden har alltid rätt, oavsett vad.

Sammanfattning

En professionell och kompetent kundtjänst handlar nästan alltid om att säkerställa att kunderna får den hjälp samt svar på de frågor som de initialt kontaktat kundtjänsten för. Om man säkerställer att dessa premisser uppfylls så kommer kundtjänsten att alltid kunna skryta med en hög nivå av tillfredsställelse när det kommer till kontakten med kunderna. Kom ihåg också att en professionell, kompetent och tillmötesgående kundtjänst kan utgöra skillnaden mellan succé och misslyckande.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.