Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Vad kan registreras som varumärke?

Dela artikeln
fredag, 10 november 2006 0

Av varumärkeslagen framgår att varumärket är ett kännetecken för en vara eller tjänst. Kännetecknet ska tillhandahållas i näringsverksamhet och det ska kunna återges grafiskt. Vidare ska kännetecknet vara särskiljande för de aktuella varorna eller tjänsterna i förhållande till produkter som tillhandahålls av andra näringsidkare.

Symboler, färger, ljud och dofter

Det kan låta krångligt med alla dessa krav på vad som utgör ett varumärke, men faktum är att det oftast faller sig naturligt. De flesta kännetecken som används i näringsverksamhet har förutsättningar för att kunna registreras. Även om det kanske ligger närmast till hands att som varumärken tänka på ordvarumärken som MICROSOFT eller WINDOWS XP, är det idag möjligt att varumärkesskydda även symboler, färger, ljud och till och med dofter. Hemglass välkända melodi har registrerats som ljudvarumärke och ”doften av nyslaget gräs” har kunnat registreras som EG-varumärke för tennisbollar. Även förpackningar kan registreras som varumärke, men då talar man om varumärkesutstyrslar. För tredimensionella föremål ligger det annars närmast till hands att överväga designsskydd (mönsterskydd).

{sidebar id=39}

Vanliga hinder vid registrering
De vanligaste hindren vid en varumärkesansökan är antingen att kännetecknet bedöms sakna särskiljningsförmåga eller att det är förväxlingsbart med ett tidigare registrerat kännetecken. Bedömningen av om ett kännetecken har särskiljningsförmåga är ofta lurig.

Särskiljningsförmåga innebär att ett varumärke inte får vara beskrivande för den vara eller tjänst som den representerar. Anledningen är att det inte ska kunna gå att få ensamrätt på vanliga ord eller andra kännetecken som behövs för att beskriva och definiera olika varor eller tjänster. Ett tydligt exempel på detta är att det inte går att registrera ordet ”bil” som ett varumärke för bilar, eftersom det skulle hindra andra från att använda ordet i kommersiella sammanhang. Däremot kan det vara möjligt att registrera ett kännetecken som innehåller ordet bil för bilrelaterade tjänster, till exempel BILIA.

Förväxlingsbarhet med ett tidigare registrerat kännetecken utgör ofta hinder för registrering. Antalet registreringar ökar och det blir allt svårare att hitta kännetecken som skiljer sig tillräckligt från det som redan är skyddat. I vissa branscher är detta särskilt tydligt, till exempel inom läkemedelsindustrin, vilket är en av anledningarna till att läkemedel ofta har märkliga namn som XALATAN eller QUINAPRIL

Välj kommun från listan