Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Varför duger inte 50+ i arbetslivet?

Dela artikeln
onsdag, 20 februari 2013 6
Varför duger inte 50+ i arbetslivet?

Den frågan ställer sig många 50+ åringar som har mist sitt arbete idag. I arbetslinjen följer resonemanget att vi måste arbeta längre än till 65 års ålder. Det talas också om att det kommer att uppstå arbetskraftsbrist i samband med stora pensionsavgångar. Enligt en undersökning gjord av rekryteringsföretaget Manpower var Sverige näst sämst på att rekrytera äldre av 28 länder!

Man har där tittat på andelen arbetsgivare som har en strategi för att rekrytera och behålla äldre arbetstagare i sin organisation.

Bäst på att rekrytera personer var Singapore där 48 % av arbetsgivarna svarade ja på frågan om de arbetade aktivt för detta. Hong Kong kom tvåa med 24 %. Österrike 21 %. Kina 18 %.

Sämst på att rekrytera och behålla äldre personer i sin organisation var Grekland med 5 %, Sverige med 4 % och sist Polen med 3 %!

Men vem är då ”äldre arbetskraft” i den här undersökningen, där Sverige var näst sämst av 28 länder? Jo, alla som har fyllt 50 år. Alltså människor som har enligt nuvarande regler bör arbeta tills de fyller 65 år. Upp till 15 år till! Och till detta förslaget om att alla bör arbeta till 67 års ålder!

Varför är arbetsgivarna så motvilliga att anställa äldre? Är det pensionsreglerna, LAS eller en allmän attityd om  att äldre arbetar sämre? Eller är det en allmän åldersdiskriminering som vi har implementerat i Sverige? Krafttag behövs för att förändra attityderna mot 50+!

Eller är lösningen då attitydsförändringar inte sker på kort tid kanske att förbättra och förenkla reglerna för att starta företag? Om det blir enklare att starta företag kan nya jobb skapas! Kanske de som är 50+ och startar företag lättare ser potentialen att anställa andra äldre! Och kan därigenom på sikt skapa en attitydsförändring i samhället om att 50+ fortfarande duger!

Kommentarer

  • Bengt Boström
    Bengt Boström tisdag, 26 februari 2013

    Ursäkta men detta med attitydsförändring gör mig trött. Det har varit många liknande försök i Sverige bland annat i invandrarfrågan och vårt förhålland till invandrare. Det är samma sak när det gäller "åldringar". Själv tror jag att det finns en rädsla att ta in lite äldre personer som ofta har en mycket högre kompetens och dessutom högre arbetsmoral, mera lojala etc. Det är inte säkert att man alltid passar in i de nya organisationerna som idag bygger på lite annorlunda värderingar. Personligen gav jag uppp Sverige för 10 år sedan. Då var jag 51och karriärmässigt på dekis. Satsade på egen karriär som konsult främst i UK vilket var det bästa val jag någonsin gjort. I UK finns inte samma åldersdiskriminering som i Sverige. Jag har varit med om att anställa 60-åringar och till och med utbildat några 80 åringar inom IT (!) fast det tillhör ju inte vanligheterna men det belyser det synsätt man har i andra länder.
    Det kanske är så att 55+ bara kan komma tillbaka via bemanningsföretag vilket bara blir dyrare och är en sämre deal för både arbetsgivare och arbetstagare. Kanske man också borde se över och tydliggöra vilka anställningsavtal som vore lämpliga för "äldre" arbetskraft. Kan det ligga problem där?

Välj kommun från listan