Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Varumärkesklasser

Dela artikeln
fredag, 10 november 2006 0

När ett varumärke registreras så omfattar skyddet endast de varumärkesklasser som har angivits vid ansökan. Det finns 45 olika klasser, uppdelat på 34 varuklasser och elva tjänsteklasser. Det är tillåtet att försöka registrera i samtliga klasser och att på så sätt hindra all användning av liknade kännetecken.

Det blir dock väldigt dyrt eftersom varje ytterligare klass som läggs till ansökan medför en tilläggsavgift. Registreringarna blir dessutom svåra att upprätthålla eftersom det finns ett användningstvång för registrerade varumärken. Varumärket måste användas i näringsverksamhet inom fem år från registreringen för de varor eller tjänster som det registrerades för, annars kan registreringen hävas på ansökan av vem som helst som ”lider förfång av registreringen”.

{sidebar id=39}

Viktigt med rätt varumärkesklass
Det är oerhört viktigt att vara noga med att registrera sitt varumärke i rätt klass. Om ett identiskt eller liknande varumärke redan finns registrerat i den klass som är mest lämplig, så är det sällan en bra idé att välja en annan klass bara för att få igenom en registrering. Jag avrådde nyligen en återförsäljare av sportutrustning från att gå vidare i ett ärende om påstått varumärkesintrång. Han hade nämligen skyddat viss idrottsutrustning i fel klass som ”handredskap”, istället för som just ”idrottsutrustning”. I den senare (rätta) klassen hade däremot den påstådda intrångsgöraren redan en äldre registrering för ett identiskt kännetecken. Med den registreringen som grund skulle ett yrkande om varumärkesintrång lätt ha blivit avfärdat.

Systemet med varumärkesklasser hindrar att det blir alltför trångt i varumärkesregistren, vilket underlättar registrering av nya varumärken. Klassystemet gör att det är möjligt för ett svenskt hydraulikföretag att heta NIKE och att även inneha varumärkesregistrering för namnet utan hinder av en annat välkänt företag.

Välj kommun från listan