Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Vilken är den bästa ledarstilen?

Dela artikeln
tisdag, 16 november 2010 0

Funderar du på vilken ledarstil som är bäst? Ska du vara auktoritär, empatisk, snäll eller som domarna i Idol? En del chefer ser sig som lejontämjare. Medarbetarna är vilda varelser som du måste domptera, övertyga och ha ögonen på hela tiden så att inte allt går överstyr.

Eller är du en tubklämmare: medarbetarna har mycket kompetens och energi men du måste truga och klämma för att pressa ut det bästa…
Och så har vi vallhundarna som håller ihop flocken så att inte alla går åt olika håll.

Härföraren, ofta en kreativ entreprenör, går i täten med den karismatiska fanan hög och synlig och räknar med att alla följer efter.
Trädgårdsmästaren sköter om de sina, pysslar och stöder så att alla får sin del av omtanken och blomstrar.

I verkligheten finns ingen bästa ledarstil. Olika stilar passar i olika situationer, för olika medarbetare och företagets olika utvecklingsstadier.

Varje stil har sin baksida. Härföraren kan missa medarbetarnas kreativitet. Vallhunden kan tappa medarbetarnas självständighet. Trädgårdsmästaren kommer att kväva en del av de sina. Tubklämmarens medarbetare går in i väggen.

Jag kände en gång en chef som hade en alldeles egen stil: han var oftast frånvarande. Hans personal var enig i sin uppfattning om att han inte fanns till hands när de behövde hans synpunkter eller beslut. Just på den avdelningen ledde den gemensamma synen på chefen till en ovanligt god sammanhållning och en ambition att klara sig ändå med strålande resultat. Kanske ändå inte en stil att rekommendera.

I början på ett företags livscykel krävs mod, entreprenörsanda och kreativitet. Så småningom, när företaget växer och en etablerad kundkrets vill ha förvaltningstjänster, krävs också administratörer och chefer som är mer i nöjdhet än i inspiration.

Förvaltningen får ändå inte växa sig för stark: då kommer företaget inte kunna hantera omvärldens förändringar och framtidens krav – en återvändsgränd som många företag gått in i. En förmåga att skapa klimat för goda idéer och att sålla dåliga från goda behövs också. Balansen mellan kreativitet och förvaltning – mellan inspiration och nöjdhet - kan vara knepig att uppnå. De olika chefsstilarna måste samsas.

Ledaregenskaperna kryper fram om du tar hand om dina barn när de är små - en av de bästa skolorna! Att kunna vara öppen, tydlig och rättvis, förmåga att ta konflikter, beredskap att planera om, insikt om barnens förmåga att hantera dina svagheter och blinda områden – här finns mycket att lära!

Dina viktigaste chefsegenskaper är A. att kunna hitta den chefsstil som passar dig och B. att kunna hitta de chefsposter som passar din stil.

Ämnen

Välj kommun från listan