Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Personlig utveckling

Alla framsteg, oavsett om det gäller på individnivå eller i grupper och företag, föregås de alltid av personlighetsutveckling. Det innefattar att stärka en persons självkänsla, självförtroende, kunskap och att utveckla sina talanger men kan även betyda att individen förbättrar sin hälsa, öka inkomsterna, lär sig stresshantering, mental träning, andlighet och personligt ledarskap. En ledare kan t ex inte leda andra om denne inte först kan leda sig själv. Så här målsätter du dig.

En definition av personlig utveckling är – ”Personlig utveckling är den medvetna strävan mot framåtskridande genom att öka sin självkännedom och kunskap och förbättra personliga färdigheter.”

En översättning från Wikipedia på engelska kan vi läsa definitionen – ”Personlig utveckling omfattar aktiviteter som förbättrar medvetenhet och identitet, utveckla talanger och potential, bygger humankapital och underlättar anställbarheten, förbättrar livskvalitet och bidra till att förverkliga drömmar och ambitioner.”

På denna sida hittar du artiklar och tips skrivna av våra experter och den kan utgöra en bra grund för din personliga utveckling.

onsdag, 29 februari 2012
av Katarina Holgersson i Personlig utveckling
måndag, 17 oktober 2011
av Katarina Holgersson i Personlig utveckling
tisdag, 06 september 2011
av Anders Haglund i Personlig utveckling
torsdag, 07 juli 2011
av Karin Haglund i Personlig utveckling
fredag, 24 september 2010
av Simone Reiche Nordström i Personlig utveckling
tisdag, 09 november 2010
av John Rosencranz i Personlig utveckling
fredag, 19 november 2010
av John Rosencranz i Personlig utveckling
Sida 12 av 24

Välj kommun från listan