av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar
Rekrytering av nya medarbetare är en stor kostnad i många företag. En del väljer att lägga ut rekryteringen på ett rekryteringsföretag medans många sköter det själva. Arbetsintervjun är den bästa chansen att lära känna en potentiell nyanställd och det är därför viktigt att du är väl förberedd. Egentligen är det en av de viktigaste processerna i ett företag som växer, då resultatet av den personliga intervjun avgör vem som blir anställd, vilket i sin tur avgör hur företaget kommer att utvecklas i framtiden. En felrekrytering kan dessutom bli oehört kostsam.

 

Här följer några vanliga intervjufrågor du kan använda dig av under anställningsintervjun. De flesta av dem känner du säkert igen och kanske har du själv fått frågan vid ett eller flera tillfällen. Det finns en anledning. De fungerar!

Förberedelser innan en intervju

Innan du börjar måste du veta vilka egenskaper som du letar efter. Ett bra tips är att gå igenom och anteckna vilka av följande aspekter som är viktiga för just denna tjänst.

  • Noggrannhet: Hur sätter personen värde på detaljer, att passa tider och deadlines och att göra ett noggrant jobb?
  • Handlingskraft: Är det viktigt att det händer saker?
  • Social förmåga: Hur viktigt är det att personen passar in i gruppen. Kommer personen träffa kunder eller sammarbetspartners?
  • Kunskap om arbetsuppgiften: Behöver personen vara bra på det den ska göra, eller kan andra lära upp personen?
  • Mål/vision: Letar du efter någon som kan växa med företaget och ta nya utmaningar, eller är det viktigaste att personen gör ett bra jobb och kan tänka sig stanna i den positionen i många år? 

Alla dessa punkter är olika viktiga helt beroende på vad du letar efter.

Se även: Dessa frågor ställer Richard Branson, Elon Musk och flera andra företagsledare under intervjun

8 frågor till arbetsintervjun (som ger resultat)

Vid en arbetsintervju är det ofta inte svaren i sig som är det viktiga, utan lika mycket hur den intervjuade uppfattar frågor och hur den svarar. Var därför lyhörd, och beakta den intervjuades kroppspråk och attityd.

- Berätta lite kort om dig själv och din uppväxt.

 

Här letar du efter hur bra personen är förberedd (denna fråga måste de förvänta sig om de är det minsta förberedda), samt att du får en bild av personen. Lyssna efter tecken på egenskaper du anser viktiga för positionen, och be gärna om förtydliganden.

- Vilka arbetsuppgifter ingick i ditt förra jobb / hur utvecklades du inom kunskapsområdet i ditt förra jobb?

En viktig fråga för att veta mer om personens kunskap om arbetsuppgiften. Ställ gärna följdfrågor, speciellt om du själv är insatt i arbetsuppgifterna. Lita inte på att den intervjuade kan uppskatta sin egna förmåga, testa dem med detaljfrågor.

- Nämn 3 bra / dåliga egenskaper hos dig.

En klichéartad fråga, men vars svar ger en bra inblick i många personliga egenskaper och om personens självbild. Var lyhörd och var inte rädd för att be personen förtydliga vad den menar.

- Har du några hobbys / fritidsintressen?

 

Denna frågar berättar mycket om den sociala förmågan. Umgås personen med många andra, eller bara med en kärngrupp? En intressant följdfråga är hur det kom sig att de började med sina fritidsintressen.

- Hur trivdes du på ditt förra jobb, vad tyckte du bäst / sämst om?

Här testas den sociala förmågan ännu mer. Hur var förra jobbets arbetsklimat, och hur passar den intervjuadens svar in på det arbetsklimat du vill uppnå?

- Var ser du dig själv om fem / tio år?

Här testar du personens vision. Det är ofta svårt för de som blir intervjuade att vara helt ärligt här, då de ofta själva inte är helt säkra på vad de vill. Ett starkt och ambitiöst svar visar på en starkt intresse att växa.

- Hur fick du ditt förra jobb / hur länge sökte du jobb?

Ger en inblick i personens handlingskraft och sociala kompetens. Intressant att veta om det var personliga kontakter som gav dem jobbet samt om förra jobbet var över eller under personens egna ambitionsnivå.

- Varför började du studera / intressera dig för detta ämne, vad hade du för betyg. Vad var lätt vad var svårt med ämnet?

Med denna fråga ges en inblick i visionen hos personen, samt noggrannheten. Bra betyg, speciellt om man inte har det naturligt lätt för ämnet, visar på en hög noggrannhet.

Det viktigaste att komma ihåg är dock att man aldrig kan lära känna en person helt på den korta tid en arbetsintervju tar. Så det är alltid en fråga om din magkänsla ifall det är rätt person för jobbet eller inte.

En bra genomförd anställningsintervju är väldigt värdefull. Inget är bättre för ett företag än rätt person för rätt arbetsuppgift.

Lycka till med anställningsintervjun!

Visa kommentarer 2
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 8 år sedan
"Var ser du dig själv om fem / tio år?" älskar den här frågan!!! Vad förväntar man sig egentligen? " Om 10 år ska jag bli en chef " detta är mitt svar!!!!! jag har massor med planer! Fråga om jag blir anställd? det tror jag inte... 🙁
Mona
| Anmäl | 7 år sedan
CountOnMe: Sent svar men kanske andra kan ha användning av detta. Det kan vara ett hinder om du säger att du vill bli chef men bara på vissa företag. Då är det nog bättre att söka vidare och försöka få jobb där du kan utvecklas och uppmuntras att bli chef och ledare. Jag skulle som chef bli väldigt intresserad av veta mer om hur en kandidat tänker i det läget. Det är inte intressant för chefen att anställa en sådan person på ett företag där det inte uppmuntras för medarbetare att växa och konkurrera med cheferna "ovan". En god chef/ledare ser att en sådan anställd kommer att lyfta hela företaget och även sin egen position.