Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföring av företagsförsäkringar

Dela artikeln
tisdag, 24 juni 2014 1
Bokföring av företagsförsäkringar

Försäkringar av olika slag är viktiga för företagare och något som varje företagare bör se över om de behöver. Skulle man sakna försäkring och något händer så kan det bli kostsamt för dig som företagare att betala själv eller i värsta fall blir du helt utan inkomst om du inte kan arbeta.

De flesta försäkringar betalas på årsbasis och man brukar periodisera försäkringen eftersom att den oftast är en förutbetald kostnad. I vissa fall när försäkringen är på mindre belopp så bokförs den på årsbasis trots att försäkringspremierna betalas i förväg. En vanlig gräns för detta kan vara att man bokför månadsvis om månadsbeloppet skulle överskrida 1000 kronor.

Exempel på betalning av försäkring på årsbasis

Företaget betalar en årspremie på 5500 kronor för en företagsförsäkring från plusgiro.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

6310

Företagsförsäkringar

5500

 

1920

Plusgiro

 

5500

Exempel på periodisering av försäkring

När du betalar i förväg och sedan ska periodisera försäkringen så delas dessa betalningar upp. Vid första tillfället bokförs hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien. Låt säga att du har en försäkring med en årspremie på 12000 kronor som ska periodiseras under året då kan du bokföra så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

6310

Företagsförsäkringar

1000

 

1730

Förutbetalda försäkringspremier

11000

 

1920

Plusgiro

 

12000

Under de följande 11 månaderna bokför du sedan månadskostnaderna på 1000 kronor för vardera period.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

6310

Företagsförsäkringar

1000

 

1730

Förutbetalda försäkringspremier

 

1000

Försäkringskonto

I många fall betalas försäkringen via ett så kallat försäkringskonto. Det fungerar så att försäkringsbolaget lägger upp ett lån till företaget som sedan betalas av i form av amorteringar och ränta.

I dessa fall dras försäkringens årspremie varje månad direkt från företagskontot. De betalningarna kan sedan bokföras som kostnader varje månad även om hela premien egentligen betalas in på förfallodagen.

Exempel på bokföring av försäkringskonto

En månadsbetalning dras på 1500 kronor från företagskontot. I den betalningen ingår både en företagsförsäkring och en individuell pensionsförsäkring för ägaren.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

6310

Företagsförsäkringar

500

 

7412

Premier för individuella pensionsförsäkringar

1000

 

1930

Konto

 

1500

I företagsförsäkringen ingår normalt sådant som är anpassat till verksamheten såsom brand-, inbrotts-, vattenskade-, ansvarighets- och garantiförsäkringar. Sedan kan det tillkomma andra försäkringar som kan vara bra att ha och dessa bokförs ofta på egna konton.

  • Fastighetsförsäkring, 5192
  • Bilförsäkring, 5612
  • Transportförsäkring, 5710
  • Bilförsäkring för tjänstebilar som är förmånsbeskattade, 7385

Utbetalning av försäkring vid skada

Om någonting skulle hända så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till den som råkat ut för skada och till den som reparerar skadan. Innan utbetalningen sker så drar försäkringsbolaget av självrisken. Företag som är momspliktiga står även för momsen vid skada.

Fler tips och råd om försäkringar för företagare

Kommentarer

  • bortek
    bortek tisdag, 22 december 2015

    Vad är skillnaden om man lägger en kredit i kontoplanen 1920 Plusgiro jämfört med 2440 Leverantörsskuld?

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan