Företagsöverlåtelse, generationsskifte, köpa och sälja företag

Pengatransaktion vid köp/sälj av företagPå denna sidan hittar du artiklar och tips hur man gör en affärsöverlåtelse. Det kan innebära att du lämnar över verksamheten till dina barn, ett generationsskifte, köper en affärsverksamhet eller säljer en.

På två sätt kan man köpa ett företag. Det ena sättet innebär att köparen endast köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar, t ex en sajt, en verkstad, en butik eller en maskin. Detta kallas en inkråmsaffär, inkråmsöverlåtelse eller inkråmsförsäljning. Här finns en mall för inkråmsavtal.

Det andra sättet innebär att köparen köper hela eller en del av företaget genom att köpa aktier i ett aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag.

Vanliga fällor och misstag vid en företagsöverlåtelse

Vilka vanliga fällor finns då vid en företagsöverlåtelse och vilka vanliga misstag brukar man begå? Nedan följer några av de vanliga misstagen företagsägare gör när de ska sälja sitt företag.

Underskattning av försäljningsprocessens komplexitet och tidsåtgång

Tidig planering är A och O när du ska sälja ditt företag. Börja planera långt innan själva företagsöverlåtelsen ska ske och förbered dig och bolaget grundligt. Räkna med att en företagsförsäljning kan ta mellan sex månader och ett år. Det är lätt att du tappar fokus på den löpande verksamheten och att stor del av din tid går åt till att hitta köpare, sitta i förhandlingar, diskutera avtalsförslag osv. Din ordinarie verksamhet blir lidande vilket slutligen syns genom lägre intäkter och försäljningssumman fastställs ofta baserat på de senaste sex månadernas resultat.

Övertro på ditt egna företags värde

Ett företags värde bestäms alltid av marknaden och om du har för stora förväntningar på ditt eget företags värde riskerar du att inte få ditt företag sålt. Se till att göra en ordentlig värdering av företaget innan du sätter igång försäljningsprocessen. Då kan du också lättare ta ställning till de bud som kommer in.

Ordning och reda i företaget

Det är viktigt att företaget som du säljer är färdigställt inför försäljningen. Att det är ordning och reda i bokföringen, kundreskontra och lager. Du ska inte underskatta betydelsen av att det är rent och städat i kontors- och industrilokaler. Home-styling för företag.

För hög sekretessnivå

Att sälja ditt livsverk kan vara känsligt, men med för hög sekretessnivå riskerar du att missa eventuella köpare och intressenter. Med en öppnare informationsnivå och bred spridning av säljuppdraget får du fler köpare och priset blir det rätta.

Fundera igenom din situation ordentligt

Beslutet att sälja ditt företag, och vad du ska göra efter, måste vara klart innan du drar igång processen. Att sälja sitt livsverk kräver ofta långa förberedelser inte minst mentalt. För att underlätta beslutsprocessen är det viktigt att ha ett framtida mål eller en idé vad man ska ägna sig åt efter genomförd försäljning.

Ett generellt råd för att kringgå många misstag vid en företagsöverlåtelse är att tidigt ta kontakt med en seriös och etablerad företagsmäklare med erfarenhet från din bransch.

/Martin Chemnitz, Swedbank

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0