Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Pension och sociala avgifter i årsredovisning

Pension och sociala avgifter i årsredovisning 16 aug 2013 21:22 #47594

När man författar en årsredovisning så måste man ju ha med en not med information om hur mycket lön man betalat, hur stora sociala avgifter man betalat och hur stor del av de sociala avgifterna som utgörs av pensionskostnader. Skall då särskild löneskatt ingå i pensionskostnaden?

Exemple:
Säg att du betalat 100 000 i bruttonlön och 10 000 i pension. Dina kostnader blir ju då 100000 + 31420 + 10000 + 2426.

Man brukar redovisa tre rader: "Löner och andra ersättningar", "Sociala kostnader och pensionskostnader" och "(varav pensionskostnader)".

Rad ett måste bli 100000. Rad två antar jag blir 43846. Men blir rad tre 10000 eller 12426?

Både lagen och K2-reglerna är lite oklara tycker jag. Hur gör ni?

Re: Pension och sociala avgifter i årsredovisning 17 aug 2013 14:14 #47597

Jag brukar inte ta med löneskatten, men visst, när du säger det så är det ju en kostnad det också, och borde vara med.

Ingen verkar vara speciellt säker på vad man ska skriva i de här noterna, för olika byråer gör ju helt olika.

Egentligen skulle jag vilja att summan av noten är densamma som 'personalkostnader' i resultaträkningen, och där är ju t.ex löneskatten med.
Men då ska ju allt med, dvs traktamenten hela köret.

Men traktamenten har jag sett att t.ex Pwc utelämnar i noten, fast jag tycker det hör hemma som 'övriga ersättningar'

Själv har jag lite svårt att se vitsen med en not, vars summa inte stämmer med resultaträkningen.

Re: Pension och sociala avgifter i årsredovisning 18 aug 2013 11:24 #47600

  • krjh
  • krjh's Avatar
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 630
  • Tack mottaget: 2
Löneskatten ska vara med i noten som för övrigt mycket sällan ska stämma överens med den totala resultatposten.

Skattefria ersättningar ska inte vara en del i noten. Däremot ska skattepliktiga traktamenten och bilersättningar vara med.

Övriga personalkostnader ska inte vara med.

Re: Pension och sociala avgifter i årsredovisning 18 aug 2013 12:27 #47602

krjh wrote:
Löneskatten ska vara med i noten som för övrigt mycket sällan ska stämma överens med den totala resultatposten.

Skattefria ersättningar ska inte vara en del i noten. Däremot ska skattepliktiga traktamenten och bilersättningar vara med.

Övriga personalkostnader ska inte vara med.

Var har du uppgifterna ifrån? Vore bara kul att veta eftersom ingen revisor jag frågat har kunnat uttala sig så säkert och tydligt.

Re: Pension och sociala avgifter i årsredovisning 18 aug 2013 14:49 #47606

En del information finns på sidorna 97 och 216-217 i Bokföringsnämndens vägledning till K2-reglerna. Där står bland annat att alla skattepliktiga ersättningar skall tas med i posten "löner och ersättningar". Men det är fortfarande inte helt klart vad man gör med löneskatten.

Krjh, menar du att löneskatten skall vara med i posten för pensionskostnader, eller bara i posten "Sociala kostnader och pensionskostnader"?

Det finns ett stycke om löneskatten på sidan 217 i vägledningen:
Har företaget valt att redovisa både pension och särskild löneskatt i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (se punkt 16.17) får den särskilda löneskatten ingå i förändringen av företagets avsättningar för
pensionsåtaganden.
Men har man en vanlig tjänstepension så gör man ju inga avsättningar...
Senast redigerad: 18 aug 2013 15:11 av Johan.

Re: Pension och sociala avgifter i årsredovisning 29 aug 2013 19:31 #47683

Jag hittade svaret i exempel 16d i vägledningen till K2-reglerna.
Löneskatten skall ingå i pensionskostnaderna.

Välj kommun från listan