Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Byte av leasingbil personbil

Byte av leasingbil personbil 04 okt 2013 10:45 #47953

Hej

Hur bokför jag följande byte av leasingbil? Avser personbil.

Restvärde på gamla bilen var 93.314
Inbytesvärde var -144.000
Moms -12.627

Att betalas ut -63.358 Betalades ej ut, gick direkt mot nya leasingbilen

Nypris för nya bilen var 307.900 inkl moms på 65.779

Finansieringsavtalet har följande siffror

Insättningsvärde brutto 246.320
1:a förhöjd hyra -50.686
Insättningsvärde netto 195.634
36 mån

Tacksam för hjälp!:(

Re: Byte av leasingbil personbil 06 okt 2013 04:57 #47974

Har du bokat din gamla bil på balansräkning som tillgång eller som leasing avgifter på konto 5615?

Om det var bokat som tillgång då måste du kreditera bil konto och debitera ackumulerad avskrivning (summa av de två ska bli 93 314).
Exempel
Kredit 1220 (Bilar) med det summa du betalade för bilar exklusiv moms
Debet 1248 (Ack nedskr bilar/transportmedel) med summa ackumulerad avskrivning.
Debet 3974 (Vinst avyttr bilar och transportmedel) med 93 314
Kredit 3974 (Vinst avyttr bilar och transportmedel) med 144 000 (Detta innebär att du ha vinst på 50 686, istället av debiterar 3974 med 93 314 och sedan krediterar 3974 med 144 000 kan du kreditera 3974 med bara 50 686)
Kredit 2611 Utgående moms med 12 627
1220 (Bilar) 275 010
2641 (Ingående moms) 32 890 (Kom ihåg att en momsregistrerad person får göra avdrag för halva momsen (50 %) som ingående moms och får dra av resterande del av momsen som en kostnad vid leasing av en personbil)
Kredit 23xx (Lån) med 151 273

Alternativet är om bilen var bokfört som kostnad från början d v s operationella leasing. Operationella leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal (hyra). För leasetagaren innebär detta att leasingavtalet redovisas genom kostnaden för leasingavgiften och genom att vissa tilläggsupplysningar lämnas.


Leasingavgiften (exklusive avgifter för service, försäkring och underhåll) brukar fördelas linjärt över leasingperioden såvida inte något annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Jag har en exempel på hur man bokför operationella leasing här: www.cperedovisning.com/blog/2011/12/13/Readovisning-av-leasing.aspx

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig.

/Caroline
Caroline Engström
www.cperedovisning.com
Senast redigerad: 27 okt 2013 03:58 av Caroline.

Re: Byte av leasingbil personbil 06 okt 2013 10:14 #47975

Eftersom det troligen finns lika många sätt att bokföra leasingbilar på, som det finns bokförare:) , så måste vi veta hur den gamla bilen är bokförd, för att kunna säga nåt om hur du ska göra vad gäller den delen.

Jag brukar försöka tänka isär händelserna i affären, för att få en överskådligare verifikation. Dvs jag bokför först försäljningen av den gamla bilen, och låter summan som blir över därifrån, landa på t.ex kassan, och därifrån fortsätter jag med den nya affären, och använder pengarna från kassan för den första delbetalningen. Detta kan ju göras på samma verifikation om man vill.

I ditt fall har ju då betalningen för den gamla bilen gått till den första förhöjda hyran+moms.

Hälften av momsen i den första förhöjda hyran är avdragsgill, resten räknas som hyra.

Sen kommer man då till hur du ska bokföra den nya bilen, och egentligen ska man då veta hur avtalet är klassificerat. Operationell- eller finansiell leasing.

Dock säger bokföringsnämnden att för företag som redovisar enligt K1 eller K2, så ska man se alla leasingavtal som operationella, vilket ger en enklare bokföring.

I det fallet bokför man endast den första förhöjda hyran som en tillgång på konto 1721. Den summan skrivs sen av på 36 månader.
I ditt fall då 57022/36=1584 per månad. Eftersom det återstår 3 månader av detta året, så blir avskrivningen i detta bokslutet 4751 kr.

Själva köpet bokförs då så här, och här utgår jag då från kassan, där pengarna för inbytesbilen finns.

1910 K -63358
2641 D +6336
1721 D +57022

Därefter bokför du bara löpande dina månatliga avbetalningar, och då sätter du ju leasingavgiften + halva momsen på konto 1516, andra halvan av momsen på 2641 och motkonto är ju då företagskontot eller därifrån du betalar.

Men som sagt.. den gamla bilen kan vi inte säga nåt om så länge det inte framgår hur den är bokförd.

Re: Byte av leasingbil personbil 07 okt 2013 09:13 #47994

Hej

Första bilen är bokförd som leasing avgifter på konto 5615.

Vi redovisar enligt K2. Så hur ska då gamla bilen bokföras?

Stort tack för er hjälp!

Välj kommun från listan