av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
113 artiklar

Skattereglerna i denna artikelserie gäller inkomståret 2019, dvs. de inkomster som förvärvas under 2019.

Skatteplanering är att inom rådande lagar hitta vägar för att betala så lite skatt som möjligt. Det är din skyldighet att som företagare sköta ditt bolag på ett ansvarsfullt sätt och du ska inte betala mer i skatt än vad lagen kräver. Skattefusk och skattebrott är att bryta mot lagen och därför något helt annat.

 

Driver du enskild firma har du en guide om skatteplanering HÄR.

Skatteplanering i aktiebolag handlar delvis om att känna till de regler som finns och delvis om att undvika vissa skattereglers effekter genom att välja ett annat alternativ som sänker beskattningen. Dagens nyheter sätter felaktigt dit den generella rubriken ”Så ska skatteplanering stoppas” publicerad 2016-01-27, där finansminister Magdalena Andersson nämner att ett avtal med 30 OECD-länder nyligen undertecknats. Avtalet tvingar internationella storföretag att rapportera sin verksamhet i enskilda länder. Den skatteplanering som presenteras i denna artikel berör inte alls detta område.

Magdalena Andersson uttrycker också att hon är orolig för att de samlade skatteintäkterna blir för små för att betala välfärden samt att konkurrensen blir ojämn ”mellan bolag som betalar rätt skatt och de som lägger väldigt mycket krut på att ha så låg skatt som möjligt”. Det är ett felaktigt uttalande. En grov generalisering. Genom skatteplanering betalar man också rätt skatt. Det handlar som sagt bara om att känna till statens egna förmånliga skatteregler samt att undvika den planering i aktiebolaget som leder till en ogynnsam effekt. Inget fel med detta.

Vad finansministern åsyftar i sitt uttalande är inte de som bedriver sitt företagande ur ett skattemässigt gynnsamt vis i led med de regler och möjligheter som presenteras i denna artikeln. Det handlar snarare om stora internationella bolag som har avancerade skattestrukturer och använder vissa länders skattesystem i vissa avseenden för att vinna fördelar.

Det är framförallt internationella storföretag och deras upplägg internationellt som är under EU:s och Sveriges lupp. I Luxemburg avslöjades exempelvis förra året att Ikea, SEB, Tele 2 och Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT var bland dem som hade använt de aggressiva så kallade Luxemburg-uppläggen. Enligt Matthew Smith, chef för hållbar kapitalförvaltning och teamet för hållbarhetsanalyser på SPP Storebrand, är det i dagsläget ytterst få svenska bolag som öppet redovisar var de betalar skatt. Han säger att ”i dag redovisas ofta skatt som en post och få svenska företag visar hur skatteinbetalningarna är uppdelade”. Källa: SVD

"Skatteplanering är ett laddat ord"

Skatteplanering i aktiebolag

Clas Ramert, en känd skatteexpert, skriver i sin blogg på skatter.se följande om skatteplanering:

”Skatteplanering är ett laddat ord! För många är ordet liktydigt med lagbrott. För andra är det moraliskt fel att planera sin skatt. Skatteplanering behöver dock inte vara något vare sig lagstridigt eller omoraliskt. I många fall har faktiskt lagstiftaren förutsatt att företag och privatpersoner skall skatteplanera. När en privatperson uppskjuter eller tidigarelägger reparationerna på sitt hus för att få rotavdrag, så sysslar han naturligtvis med att planera för att få lägre skatt. Det är alltså fråga om skatteplanering! Ingen kan säga annat än att det är helt lagligt att förlägga sina reparationer på huset när som helst i tiden och det är knappast någon som tycker att det är omoraliskt.

Lite svårare är det för många att acceptera att ett s.k. "kryphål" utnyttjas för att få lägre skatt. Frågan är dock vad som är ett "kryphål". Man kan också fråga sig när ett kryphål blir så allmänt accepterat att det inte längre är ett "kryphål". Om man och hustru fördelar räntekostnaderna mellan sig så att de skall få maximal skatteavräkning, får man kanske säga att de utnyttjar ett kryphål men det torde vara så allmänt accepterat numera att det knappast uppfattas som ett kryphål.” Källa: Skatter.se

Clas Ramert nämner också avancerad skatteplanering som Posten och Telia använde på 90-talet. T.o.m. Ingvar Carlsson satt i styrelsen för ett av företagen. Idag skatteplanerar kända svenska företag i utlandet grovt och det är sådana upplägg EU vill motverka.

Genom denna artikelserie får du dock lära dig hur du skatteplanerar inom landets gränser, på ett lagligt och på ett högst moraliskt sätt utan att det skulle anses som ”konstlade upplägg”.

Se även: 14 avdrag i aktiebolag och enskild firma du inte vill missa

Artikelserien kommer att behandla följande områden:

1. Periodiseringsfond
2. Tantiem
3. Viktiga lönegränser ur skatte- och socialförsäkringssynpunkt
4. Lägre arbetsgivaravgift för vissa
5. Dela på inkomsterna inom familjen
6. Utnyttja lågbeskattad aktieutdelning med 3:12
7. Hög vinst? Sätt bolaget i karantän, låt det vilar
8. Sluta genast med pensionsförsäkring – spara i det egna bolaget istället
9. Låna ut till egna aktiebolaget
10. Sänk skatten genom uthyrning av lokaler och fastigheter
11. Många skattefria förmåner i AB
12. Personalvårdsförmåner
13. Personalrabatter
14. Kostförmåner
15. Tjänstebil vs privatbil
16. Fördelar med att betala bort förmånsvärdet
17. Traktamenten vid tjänsteresa och övernattning
18. Representation
19. Låt bolaget betala vården
20. Dubbel bosättning och hemresor
21. Kontantmetoden ger fördelar

Inspiration till artiklarna är hämtat från Jan Erik W Persson, ur boken "Skattefritt & lågbeskattat i aktiebolag - hur du tar ut pengar ur ditt aktiebolag till lägsta kostnad" från 2018. Beställ hans bok här.

Tips #1: Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.