av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
110 artiklar

Sveriges penningpolitiska system styrs av en bestämd inflation vilket medvetet urholkar den svenska kronans köpkraft för att stimulera till investeringar, därmed lån och svenska skattebetalares konsumtionsvilja. En fri marknad inom penningpolitiken, skulle omöjliggöra inflation.

Riksbankens styrning

 

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen.1 Riksbanken leds av en direktion, som utses av fullmäktige. Fullmäktige utser ordförande i direktionen, som samtidigt ska vara chef för Riksbanken.2 Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är han eller hon därmed skild från sitt uppdrag.3

Riksbanken skall följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna samt vidta ”erforderliga penningpolitiska åtgärder”.4 Riksbanken skall inför alla viktiga penningpolitiska beslut informera det statsråd som regeringen utser.5 Riksbanken skall vidare minst två gånger om året lämna en skriftlig redogörelse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.6

Rent praktiskt således – Det parti/de partier som styr Sverige bestämmer i princip vem som ska utgöra Riksbankens fullmäktige. Sköter de sig inte – får de sparken. De skall rapportera fortlöpande om vad de gör till en särskilt ansvarig hos regeringen. De skall vidta de åtgärder som fordras av utstakad penningpolitik.

Riksbanken – är med andra ord Regeringens hund, skäller när den hunsas, sitter och ligger när den blir tillsagd.

Riksbankens politik

 

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast penningvärde.7 Riksbanken har preciserat detta som att den årliga förändringen av konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) ska vara 2 procent.8 Det innebär kort och gott att vi ska ha 2 % inflation per år på svenska kronans värde! Med inflation avses vanligtvis att penningvärdet minskar. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta.9

Hur upprätthåller Riksbanken 2 % inflation?

Ett viktigt verktyg för Riksbanken för att upprätthålla en viss inflation är helt enkelt att se till att styra utbudet på pengar. Riksbanken ser till att det blir så pass billigt för de vanliga bankerna att låna pengar av Riksbanken att de vanliga bankerna kan låna ut pengar till medborgarna för en billig peng! Då minskar värdet på pengar eftersom de blir så lättillgängliga.10

Riksbanken uppnår för närvarande 2 % årlig inflation genom att ställa den s.k. ”reporäntan” på -0,50 %. Bankernas utlåningsräntor följer reporäntan.

Effekterna av inflation i Sverige

 

Kronan har blivit svag. Väldigt svag! Ta till exempel hur den svenska kronan nu står sig gentemot den danska kronan. Detta har bara blivit sämre och sämre år för år och nyligen handlades den till 1:42 svenska kr, vilket är det svagaste på 9 år.11 Euron står just nu på 10,3 kr. 2014 kunde man finna noteringen på 8,9 kr.12

Staten påstår att en svag svensk krona är bra för exportörerna eftersom det är billigare för utländska företag att köpa varor och tjänster i Sverige eftersom den svenska kronan är så svag. I verkligheten görs bara svenska arbetare till billiga löneslavar till utländska intressen. Importörerna förlorar dock givetvis på det, eftersom det blir dyrare för dem att handla i en utländsk valuta.13 Enligt en undersökning som SEB har vidtagit tjänade det stora flertalet av de 90 börsföretag som de granskade på en svagare krona.

Enligt Carl Hammer, ansvarig på bevakning av global makro och valutor på SEB är det antagligen de små företagen som förlorar mest när kronan försvagas.14

Varför urholkar Riksbanken den svenska kronan?

Svaret på denna fråga står att finna, inte i Riksbankens penningpolitiska rapporter, utan på ett enkelt sätt i en av nationalekonomins mest respekterade böcker på området, ”Vad har staten gjort med våra pengar?”, skriven av Murray N. Rothbard år 1963.

Rothbard säger att staten ser till att skapa nya pengar genom inflation och att inflation är ett kraftfullt och subtilt sätt för staten att tillägna sig allmänhetens resurser på, en smärtfri och ännu farligare form av beskattning.15 Inflationen kan som tur är inte fortgå för evigt för till slut upptäcker folk den här sortens beskattning; de upptäcker att deras pengar kontinuerligt tappar köpkraft.16

Rothbard fortsätter: ”Staten är inflationistisk till sin natur, eftersom inflation är ett frestande medel för staten och dess favoriserade grupper att tillskansa sig intäkter med. Det långsamma men stadiga övertagandet av de monetära tyglarna har sedan använts för att (a) inflatera ekonomin i en takt satt av staten; och (b) för att uppnå socialistisk styrning av hela ekonomin.”17

Vilket penningpolitiskt system skulle Sverige haft för att ha en stark krona?

Inflation straffar sparsamhet och uppmuntrar till skuldsättning, eftersom alla lånade penningsummor betalas tillbaka med lägre köpkraft än vad som ursprungligen mottogs (när du betalar tillbaka har ju kronans värde minskat).18 Inflation kan dock inte förekomma på den fria marknaden.

Vill du veta hur en fri marknad för penningpolitiken skulle fungera och vad den i framtiden skulle kunna innebära för det svenska folket samt varför en fri marknad för penningpolitiken är den överlägsna metoden att hålla en stark svensk krona i vårt land? Följ kommande artiklar i detta ämne, där vi ska gå på djupet och reda ut alla begreppen. Ska du med på den här resan måste du dock ha ett öppet okritiskt förhållningssätt och en förmåga att ta till dig ny information, som strider mot den gängse uppfattning Du har växt upp till att ha som din värdegrund.

Sverige är en nation som på många plan radikalt behöver omvälvas, för att det ska stå sig starkt i världen i framtiden och vår ekonomiska historia har visat att folkets ekonomi har fallit många gånger. Men det finns en väg till att förändra allt!

Källor:

Regeringsformen 9 kap 13 §
Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, 1 kap 4 §
Regeringsformen 9 kap 13 §
Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, 6 kap 2 §
Ibid. 6 kap 3 §
Ibid. 6 kap 4 §
Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, 1 kap 2 §
Penningpolitisk rapport april 2018, s. 3
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Inflation/
10 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Styrrantan/
11 https://www.svd.se/riksbankens-minusranta-sanker-den-svenska-kronan/om/svenska-kronan
12 http://www.valuta.se/currency/showgraph.aspx?currencyid=436468
13 https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/darfor-ar-den-svenska-kronan-sa-svag
14 https://www.svd.se/riksbankens-minusranta-sanker-den-svenska-kronan/om/svenska-kronan
15 Rothbard s. 53
16 Ibid. s. 55
17 Ibid. s. 80 f.
18 Ibid. s. 55
19 Ibid. s. 51

Denna text är skribentens personliga åsikter. Vill du skriva en replik eller inleda en ny debatt kan du göra det här.

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 2 år sedan
kunskap är inte detsamma som insikt....och att tro att det inte är Rothshield som "äger" sveriges riksbank är nog lika naivt som att tro att det i verkligheten är kvinnor som beslutar och kontrollerar 50% av den privatägda skogsmarken i Sverige, alla papper och dokument till trots.