av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar

Rond #1 i Företagande Valspurt 2018.

De båda partierna som var snabbast med att svara blev också naturligt de vi publicerade först. Längst ner finns en länk till forumet där ni kan läsa en kommentar av jurist John Knutsson, där han skriver om respektive partis företagspolitik. Följ med i diskussionen där, ställ frågor och säg vad du tycker.

Nya Moderaterna

 

1. Hur kommer ni gynna småföretagare så de kan anställa personal och öka möjligheterna att konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor. Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Det är oroväckande att nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Sverige riskerar att tappa mark internationellt.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

För att småföretagare ska gynnas samt göra det lättare att investera vill vi att:

  • Företagsskatterna ska reformeras för att förenkla för företag att växa.
  • Tjänstledighet förlängs för att bedriva näringsverksamhet från 6 till minst 12 Månader
  • Mindre företag undantas från administration.
  • Regelförenklingar genomförs så att det blir lättare att starta och driva företag
  • Gränsen för aktiekapital sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor
  • Reglerna för personaloptioner reformeras för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
  • Uppgiftslämning underlättas för företag till myndigheter genom konceptet “En dörr in”.
  • Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
  • Sverige ska vara ett digitalt föregångsland. Se över hur lagar och regler kan uppdateras för den digitala ekonomin.

 

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Gynnsam riktning; 70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Trots högkonjunktur och stor brist på arbetskraft befinner sig en av sju svenskar (i arbetsför ålder) i utanförskap och bidragsberoende. Idag är det för många bestämmelser, krångliga regler och för höga skatter mot företagande. Med vår politik kommer företagare uppskattas mer än de beskattas, det är både rätt och rättvist. Därför behöver Sverige en ny regering.

Med vänlig hälsning,
Jörgen Warborn (M)
Ordförande Moderata Företagarrådet

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Kommunistiska Partiet

 

Tack för era frågor. Det märks på själva frågeställningen att ni är ett lobbyföretag i den ägande klassens intresse. Vi har valt att bunta ihop frågorna därför att vårt parti utgår från de arbetandes intresse och vi har ett antal invändningar:

För det första: Över nio tiondelar av svenska folket är inte företagsägare utan är tvingade att sälja sin arbetskraft till den lilla minoritet som äger företag.

För det andra: Frågeställningen har en felaktig utgångspunkt. Det är inte ägarnas kapital som skapar arbete utan de anställdas arbete som skapar kapital, som förmerar ägarnas kapital. Hela vår politik utgår därför från hur vi ska gynna de arbetande att kämpa för trygghet och värdighet, öka deras chanser till större frihet och genom organisation och solidaritet bli starkare och bättre i att försvara sig mot försöken från de ägande att förskjuta kostnaderna för sin inbördes konkurrens över på de anställda. Det är marginalen på lönekontot hos det anställda i slutet av månaden som vi vill förstora.

För det tredje: Vi anser inte att ett företag per definition är något bra och att det finns något egenvärde i att dessa ska kunna anställa och förbättra sin konkurrenskraft. Det beror helt enkelt på vilka produkter företaget tillverkar. Tillför det samhället något eller bidrar det till det slöseri som är så övertydligt i dagens ekonomi.

Vi anser inte att det finns något egenvärde i att det skapas jobb, tvärtom anser vi att det är absurt att de som sitter på den politiska och ekonomiska makten försöker skapa ”nya jobb” istället för att vi ska dela på jobben genom att sänka den generella arbetstiden. Det kommer att minska stress och press bland de nio tiondelar som är anställda och omfördela från de som äger till de som arbetar.

För det fjärde: Det största hotet mot småföretagarna är de företagsjättar som dominerar ekonomin samt de storbanker som genom avgifter och räntor kapar åt sig en allt större del av värdena i samhället.

Fjäsket för företagsjättarna, vars huvudsakliga marknad är global, innebär att kronan hålls nere i värde vilket fördyrar importen. Detta drabbar småföretag vars marknad i huvudsak är inhemsk. Dessutom gynnas företagsjättarna genom upphandlingssystem, lönesubventioner och på en mängd andra sätt. För att inte nämna när företagsjättarna lägger ner sin tillverkning i Sverige och flyttar till låglöneländer, vilket slår ut mängder av småföretag i samhällena runt omkring.

Småföretagen har som regel ingen chans att stå sig konkurrensen med jättarna. Antingen inordnas de som underleverantörer åt jättarna och funderar i praktiken som anställda, fast jättarna har lagt byråkrati och pappersarbete på sina underhuggare eller om de små blir för framgångsrika slås de ut eller köps upp av jättarna. Av de 50 största företagen i Sverige vid millennieskiftet hade 21 grundats före 1914 och inget efter 1970.

Det är därför vansinnigt att småföretagen som regel lånar sig (eller i varje fall använder ni ägarlobbyister småföretagarna) till att spela rollen som bräckjärn i den ständiga kampen mot de anställdas trygghet och arbetsvillkor. Småföretagens pressade situation används som argument för att ytterligare pressa ner lönekostnader och undergräva anställningstrygghet.

Små entreprenörer som startat upp någon verksamhet som de brinner för och vill utveckla skulle tjäna på att se att deras intressen ofta sammanfaller mer med arbetarna än med jätteföretagens. Då skulle nog era frågor ha formulerats något annorlunda.

Med vänlig hälsning
Robert Mathiasson,
Ordförande Kommunistiska Partiet

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Missa inte: Fler partier och ronder

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 1 år sedan
Mycket tal om KP här, kul! Men Moderaterna tycker det är för höga skatter på företagare. Moderaterna menar att vi lever längre och att pensionerna därför måste räcka högre upp i åldrarna, därför blir vårt pensionssystem "pankt". Tror ni på detta? Vad vill ni ha i framtiden, lägre skatter på företagande eller att gå i pension först vid 70? Som det ser ut i Sverige måste ni snart välja, oavsett grund ;)