Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Starta ekonomisk förening

Dela artikeln
tisdag, 15 juli 2014 0

En ekonomisk förening är ett alternativ om minst tre personer vill driva verksamhet tillsammans. Föreningen är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten. I en ekonomisk förening finns det även ett kapitalkrav i form av en kontant eller arbetsinsats. Ekonomiska föreningar finns i många olika former och några vanligt förekommande ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar och kooperativ.

Ansvar i ekonomiska föreningar

Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser men det finns en liten ekonomisk risk som är begränsad till medlemsinsatsen. Storleken på den insats varierar från förening till förening så varje medlem kan få betala allt från 1 krona och uppåt. Man brukar tala om det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar sin medlemsinsats och beslutar tillsammans om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. I stadgarna kan dock det öppna medlemskapet begränsas för till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område, annan geografisk begränsning eller begränsning av medlemsantalet.

Föreningen ska varje år hålla i en föreningsstämma där man bestämmer om föreningens angelägenheter. På stämman utser medlemmarna också styrelse och revisor. Alla medlemmarna på årsstämman ska ha en röst, oberoende av insats om inte annat framgår av stadgarna. Som styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen.

Personer i ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening ska bestå av minst tre medlemmar som kan vara både juridiska och fysiska personer. Dessa i sin tur ska delta i den ekonomiska verksamheten som till exempel konsumenter, leverantörer, genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via föreningen eller genom att använda sig av föreningens tjänster på något annat sätt. Vid behov kan även föreningen anställa personer som utför vissa arbetsuppgifter.

Föreningen ska även ha en styrelse som består av minst tre personer. Deras jobb är att företräda föreningen utåt samt ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur välja till exempel en verkställande direktör, som får företräda den ekonomiska föreningen.

Registrering av ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket och Skatteverket innan verksamheten kan starta. Föreningens medlemmar ska startar föreningen och skriva föreningens stadgar. Vid registreringen hos Bolagsverket får den ekonomiska föreningen sitt organisationsnummer samt ett skydd för sitt namn i hela landet.

Annan information för ekonomiska föreningar

  • I alla ekonomiska föreningar ska medlemmarna få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen i form av till exempel en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Utöver den ekonomiska fördelen så kan föreningen främjar andra intressen.
  • Den sjukpenningsgrundande inkomsten beräknas på den lön man tagit ut ur företaget och karenstiden ligger på 1 dag.
  • Föreningen beskattas för de vinster den gör och om det finns anställda så beskattas dessa för lönen som tas ut i form av inkomstskatt. Vid eventuella utdelningar betalas även kapitalinkomstskatt.
  • En ekonomisk förening måste alltid ha en revisor (denne behöver dock ej vara godkänd eller auktoriserad om föreningen är liten) och en årsredovisning ska årligen upprättas.
  • Om föreningen har anställda så har dessa A-skatt medan föreningen alltid har F-skatt.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan