Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Starta enskild näringsverksamhet

Dela artikeln
tisdag, 15 juli 2014 1

När du startar en enskild näringsverksamhet eller enskild firma så är det du som privatperson och ensam ägare som driver och ansvarar för företaget. Denna företagsform kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Här finns det inga krav på satsat kapital och det finns inte någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Ansvar i enskild näringsverksamhet

En enskild näringsidkare räknas inte som en juridisk person med ett organisationsnummer utan här är organisationsnumret detsamma som företagarens personnummer. Det innebär att ägaren personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser såsom ekonomi, skulder och avtal. Det är alltså ägaren som själv måste betala tillbaka skulder om företagets pengar inte räcker till. Det är även du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är en part i en domstolsprocess. Detta innebär en hel del risker och ett stort ansvar för dig som ägare men man kan minska riskerna genom att teckna en företagsförsäkring.

Registrering av enskild näringsverksamhet

För att registrera en enskild näringsverksamhet så kontaktar man Skatteverket eller går in på verksamt.se och i vissa fall även Bolagsverket. Du kan, men behöver normalt inte, registrera ditt företag hos Bolagsverket. Däremot kan det finnas en del fördelar med att registrera företaget där. I vissa fall är det även nödvändigt att vara registrerad hos Bolagsverket, t.ex. vid offentlig upphandling eller om vissa tillstånd krävs. När du registrerar företaget hos Bolagsverket så får företagsnamnet skydd i det län där du är registrerad.

Personer i enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet innebär inte att man måste arbeta själv utan det kan finnas anställda i företaget men du kan inte anställa din make/maka, sambo eller gemensamma barn. Det du ska tänka på är att när du första gången anställer ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Däremot kan det bara finnas en ägare i företaget och övriga måste vara anställda.

Annan information för enskild näringsidkare

 • Enskilda näringsidkare behöver normalt inte använda sig av en revisor men alla enskilda näringsidkare är ändå bokföringsskyldiga och ska upprätta årsbokslut.
 • Du kan ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet men tänk på att de inte kan redovisas och beskattas var för sig eftersom de räknas som en och samma näringsverksamhet under ditt personnummer.
 • När du bedriver enskild näringsverksamhet så skattar du för vinsten. Du skattar då både egenavgifter och inkomstskatt.
 • Som Sjukpenningsgrundande inkomst räknas företagets överskott och man kan välja mellan 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid.
 • Namnskydd gäller endast i det län som verksamheten bedrivs.
 • Företaget/ägaren kan ha både F-skatt och FA-skatt när den bedriver verksamheten. FA-skatt behövs om man både arbetar på annat företag och med enskild firma.

Kommentarer

 • lars arenander
  lars arenander tisdag, 03 februari 2015

  Ekonomistyrning och start av företag har jag gjort sedan 60-talet och rätt utförd och minimal inblandning av skv kan det gå riktigt bra. Idag riktar jag in mig på pensionärer som vill starta eget och det kan vara än mer lönsamt för vissa medan en del kan få betala över 100% på som exempel överskott på 10´.

  Lars Arenander

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan