Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Hyresavtal mall andrahandskontrakt

Dela artikeln
tisdag, 02 oktober 2018 0

Hyresavtal mall andrahandskontrakt

Denna Word-mall är för uthyrning av bostad i andra hand. Det innebär att en hyresgäst hyr ut sin bostad till en annan hyresgäst, men med hyresvärdens godkännande. Om hyresvärden inte lämnar godkännande kan hyresgästen ändå hyra ut sin hyresrätt, om godkännande lämnas av hyresnämnden, men detta under särskilt angivna undantagssituationer som stadgas i 12 kap 39–40 § jordabalken.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Mall och instruktioner för förstahandskontrakt har du här.

Vi har även upprättat hyresavtal vid uthyrning av lokal som du har här.

Vid uthyrning av rum i sin egen bostad gäller ibland andra regler, den så kallade – privatuthyrningslagen (lag om uthyrning av egen bostad 2012:978). Vi har därför en särskild avdelning med mall och instruktioner för det här, X.

Vid uthyrning av bostad genom förstahands- eller andrahandskontrakt gäller 12 kap jordabalken 1970:994, i dagligt tal benämnd ”hyreslagen”. Bestämmelser som strider mot hyreslagen är utan verkan mot hyresgästen. Ändrar man någon del av ett hyreskontrakt bör man därför först efterforska om någon bestämmelse i området finns i hyreslagen, innan man vidtar en ändring.

Viktigt att tänka på är att det bland annat finns regler om uppsägning i hyreslagen och s.k. besittningsskydd. Inom vissa ramar kan andra uppsägningstider bestämmas mellan parterna än de som anges i hyreslagen.

Skulle hyresvärden vilja säga upp hyresavtalet i förtid gäller de regler som anges i 12 kap 42 § jordabalken 1970:994. Där anges en lista på vilka grunder hyresgästen kan bli uppsagd. Skulle hyresvärden vilja säga upp hyresgästen på grund av försenad betalning av hyra gäller 12 kap 44 § jordabalken.

Vissa andra bestämmelser som vi tycker bör finnas direkt i hyreskontraktet som härrör från hyreslagen har vi infört i denna mall. Där finns även en del andra situationer som kan uppkomma i tvister mellan hyresvärd och hyresgäst. Oftast finns svaren till lösningen av dessa situationer i hyreslagen, kommentarer till hyreslagen och den omfattande praxis som har utvecklats genom Hyresnämnden.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan