Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Hyreskontrakt, mall uthyrning av egen bostad

Dela artikeln
torsdag, 04 oktober 2018 0

Hyresavtal mall uthyrning bostad

Denna mall gäller när du är hyresvärd, alltså inte i den situation när ett andrahandskontrakt skall upprättas. Man skulle kunna tänka sig att du alltid kan använda ett förstahandskontrakt men om du exempelvis hyr ut rum i din villa så gäller lag (2012:978). Då använder du denna mall.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Här hittar du hyresavtal för bostad, förstahandskontrakt och andrahandskontrakt.

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad kan dock inte bli tillämpligt för det andra rummet du hyr ut. Det följer av lagens 1 § som stadgar följande: ”Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen endast den första upplåtelsen.” För övriga rum du hyr ut i din villa måste du därför använda dig av ett förstahandskontrakt.

Viktigt att nämna här är att lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad har andra regler gällande uppsägning än 12 kap jordabalken (som i dagligt tal kallas hyreslagen). Observera också att när du använder vårt avtal för uthyrning av egen bostad så gäller 12 kap jordabalken (hyreslagen) om inte något föreskrivs i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Vidare skall du vara uppmärksam på att i övrigt gäller att villkor som strider mot 12 kap jordabalken är utan verkan mot hyresgästen.

Vissa bestämmelser som vi tycker bör finnas direkt i hyreskontraktet som härrör från 12 kap jordabalken har vi infört i denna mall, likaså uppsägningsreglerna i 3 § lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, som är unika för den lagen. Där finns även en del andra situationer som kan uppkomma i tvister mellan hyresvärd och hyresgäst. Oftast finns svaren till lösningen av dessa situationer i hyreslagen, kommentarer till hyreslagen och den omfattande praxis som har utvecklats genom Hyresnämnden.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan