Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Dela på inkomsterna inom familjen

Dela artikeln
tisdag, 10 april 2018 0
Dela på inkomsterna inom familjen

Skatteplaneringstips i AB #5

Eftersom marginalskatten stiger kraftigt vid ett löneuttag utöver 468 799 kr under 2018 finns det ofta fördelar med att försöka sprida inkomsterna från det egna aktiebolaget på flera familjemedlemmar.

Ingen lön till barn innan de fyllt 16 år

Lön kan aldrig betalas ut till företagsledarens barn om dessa inte fyllt 16 år. Lönen du betalar ut till det egna barnet måste vidare vara marknadsmässig. Om det egna barnet varit anställd i ditt aktiebolag med en timlön som är högre än 90 kr anser Skatteverket att du bör lämna uppgift i din deklaration om hur ersättningen till barnet beräknats. Du kan dock betala en betydligt högre lön, men den måste motiveras.

 

I första hand kan man försöka se till att de egna barnen under 2018 arbetar åt företaget, så att de får en löneinkomst på minst 19 246 kr. Denna inkomst är skattefri och ingen pensionsavgift ska betalas. Av företagets totalkostnad på cirka 25 300 kr (lön plus arbetsgivaravgifter) får barnet då behålla närmare 80 procent.

Vid en inkomst på 61 599 kr är jobbskatteavdraget mest förmånligt. Totalt kostar det företaget cirka 81 000 kr inkl. arbetsgivaravgifter att betala ut en bruttolön på 61 599 kr av vilken barnet får behålla cirka 57 000 kr, dvs. drygt 70 procent av företagets totalkostnad.

För att en 16-åring ska få jobba 40 timmar i veckan ska grundskolan vara avslutad.

Make arbetar i fåmansaktiebolag

Är båda makarna företagsledare finns inga begränsningar för löneuttag eller uttag av förmåner. Om enbart ena maken är företagsledare betraktas den andra maken som medhjälpare, om denne deltar i verksamheten. I dessa fall är möjligheten till löneuttag för den medhjälpande maken dock begränsad. När en medhjälpande make fått en timlön som överstiger 90 kr kräver Skatteverket att uppgift lämnas om de grunder som ersättningen beräknats efter.
Den del av en ersättning till medhjälpande make som anses överstiga marknadsmässig ersättning för utfört arbete skall beskattas hos företagsledaren.

 

Tips #6: Utnyttja lågbeskattad aktieutdelning

 

Välj kommun från listan