Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips #17

Om du är på tjänsteresa som är förenad med övernattning kan du i regel få en viss skattefri ersättning för den fördyring av dina privata levnadskostnader som uppstår. För den som är anställd i ett aktiebolag handlar det om att ta ut skattefria traktamenten.

 

Två krav måste uppfyllas för att ett skattefritt traktamente ska kunna betalas ut.

  • Tjänsteresan måste vara förenad med övernattning
  • Övernattningen måste ha skett mer än 50 kilometer från den vanliga verksamhetsorten

Traktamenten inkomståret 2019 och 2020

Om den anställde i samband med en tjänsteresa får måltider betalda av arbetsgivaren eller någon annan (på grund av sitt arbete), ska det skattefria traktamentet reduceras. Den anställde har då inte haft någon ökning av sina levnadskostnader och har därför inte rätt till fullt skattefritt traktamente.

Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras traktamentet med bestämda belopp. För inkomståren 2019 och 2020 har Skatteverket fastställt följande reduktionsbelopp för fria måltider vid tjänsteresor inom Sverige:

  • Frukost, lunch och middag ger reducering med 207 kr för inkomståret 2019 och 216 kr för inkomståret 2020.
  • Lunch och middag ger reducering med 161 kr för inkomståret 2019 och 168 kr för inkomståret 2020.
  • Lunch eller middag ger reducering med 81 kr för inkomståret 2019 och 84 kr för inkomståret 2020.
  • Frukost ger reducering med 46 kr för inkomståret 2019 och 48 kr för inkomståret 2020.

Beloppen ovan gäller vid fullt traktamente, dvs 230 kr som är traktamentet för inkomståret 2019 och 240 kr i traktamente för inkomståret 2020. Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten. Se under fliken ”När ska jag minska traktamentet och förmånsbeskattas kosten?”. Längre ner på denna sidan.

 

Läs mer om fördelen med att betala bort förmånsvärden i ”Fördelar med att betala bort förmånsvärdet”.

I Sverige inkomståret 2019
Hel dag: 230 kr
Halv dag: 115 kr
Efter tre månader 161 kr per hel dag
Nattraktamente (för eget logi): 115 kr

I Sverige inkomståret 2020
Hel dag: 240 kr 
Halv dag: 120 kr 
Efter tre månader 168 kr per hel dag
Nattraktamente (för eget logi): 120 kr

 

Utomlands
Om den anställda har fått dagtraktamente för en tjänsteresa utomlands medges avdrag för merkostnader för måltider och småutgifter för varje hel dag med ett normalbelopp och för varje halv dag med ett halvt normalbelopp.

Om man är på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten får man avdrag för ökade levnadskostnader under en tremånadersperiod. Därefter kan man fortfarande ha rätt till avdrag, men då med ett reducerat belopp. Rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa bedöms då enligt reglerna om tillfälligt arbete.

UtlandstraktamenteListan med traktamente för varje land hittar du här

Lägre traktamente efter 3 månader
Obs! Om du arbetat på samma ort utanför den vanliga tjänsteorten längre tid än tre månader i sträck, skall det skattefria traktamentet reduceras. Efter tre månader kan arbetsgivaren bara betala ut 70% av maximibeloppet i skattefritt traktamente. När en tjänsteresa på en och samma ort pågått längre tid än två år kan den anställde få 50% av maximibeloppet.

Egen logi

Det vanliga är att arbetsgivaren betalar kostnaden för hotell eller annat nattlogi under en tjänsteresa. En sådan ersättning är aldrig en skattepliktig förmån. Om du ordnar nattlogi på egen hand och arbetsgivaren inte betalar eventuell kostnad, kan du ta ut skattefritt nattraktamente. Se tabell ovan.

Obs! Om en arbetsgivare betalar ett högre traktamente än de skattefria beloppen, blir den överskjutande delen en skattepliktig inkomst på samma sätt som vanlig lön.

Se även: Så bokför du traktamente

Egen logi i utlandet

Om den anställde får traktamente från sin arbetsgivare under en tjänsteresa utomlands och samtidigt skaffar eget logi under tjänsteresan, kan arbetsgivaren betala ett skattefritt nattraktamente som motsvarar ett halvt dagtraktamente i det land där övernattningen sker.

Obs! Vid tjänsteresor utomlands varierar det skattefria traktamentet från land till land. De olika traktamentsbeloppen fastställs varje år av Skatteverket.

Läs mer om utlandstraktamente på Skatteverkets hemsida här.

Tips #18: Företagsrepresentation - detta är avdragsgillt

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.