av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
112 artiklar
Skatteplaneringstips #17

 

Om du är på tjänsteresa som är förenad med övernattning kan du i regel få en viss skattefri ersättning för den fördyring av dina privata levnadskostnader som uppstår. För den som är anställd i ett aktiebolag handlar det om att ta ut skattefria traktamenten.

Två krav måste uppfyllas för att ett skattefritt traktamente ska kunna betalas ut.

  • Tjänsteresan måste vara förenad med övernattning
  • Övernattningen måste ha skett mer än 50 kilometer från den vanliga verksamhetsorten

Traktamenten 2019

Om den anställde i samband med en tjänsteresa får måltider betalda av arbetsgivaren eller någon annan (på grund av sitt arbete), ska det skattefria traktamentet reduceras. Den anställde har då inte haft någon ökning av sina levnadskostnader och har därför inte rätt till fullt skattefritt traktamente.

Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras traktamentet med bestämda belopp. För inkomståren 2018 och 2019 har Skatteverket fastställt följande reduktionsbelopp för fria måltider vid tjänsteresor inom Sverige:

  • Frukost, lunch och middag ger reducering med 207 kr
  • Lunch och middag ger reducering med 161 kr 
  • Lunch eller middag ger reducering med 81 kr 
  • Frukost ger reducering med 46 kr

 

Beloppen ovan gäller vid fullt traktamente, dvs 230 kr. Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten. Du ser en noggrann uppställning av olika situationer på Skatteverkets hemsida under rubriken ”Lägre traktamente om du som arbetsgivare betalar måltider för dina anställda under tjänsteresa” - tryck på flikarna och läs mer, se länk till SKV.

Läs mer om fördelen med att betala bort förmånsvärden i ”Fördelar med att betala bort förmånsvärdet”.

 

I Sverige
Hel dag: 230 kr
Halv dag: 115 kr
Efter tre månader 161 kr per hel dag
Nattraktamente (för eget logi): 115 kr

Utomlands
Hel dag: Ett helt normalbelopp
Halv dag: Ett halvt normalbelopp
Efter tre månader 70 % av normalbeloppet per hel dag
Nattraktamente (för eget logi) Ett halvt normalbelopp

Listan med traktamente för varje land hittar du här

Lägre traktamente efter 3 månader
Obs! Om du arbetat på samma ort utanför den vanliga tjänsteorten längre tid än tre månader i sträck, skall det skattefria traktamentet reduceras. Det sätts då ned till 161 kr. Efter två år på samma ort utanför verksamhetsorten sätts traktamentet ned till 115 kr per dygn.

Egen logi – Det vanliga är att arbetsgivaren betalar kostnaden för hotell eller annat nattlogi under en tjänsteresa. En sådan ersättning är aldrig en skattepliktig förmån. Om du ordnar nattlogi på egen hand och arbetsgivaren inte betalar eventuell kostnad, kan du ta ut ett skattefritt nattraktamente på 115 kr.

Obs! Om en arbetsgivare betalar ett högre traktamente än de skattefria beloppen, blir den överskjutande delen en skattepliktig inkomst på samma sätt som vanlig lön.

När skall ett traktamente reduceras?

Om din arbetsgivare tillhandahåller en måltid under en tjänsteresa skall traktamentet normalt reduceras. Om du deltar i en representationsmåltid för din arbetsgivares räkning under tjänsteresa innebär även detta att ditt traktamente skall reduceras. Det finns särskilda tabeller för detta.

Obs! Fri kost som serveras på allmänna transportmedel (flyg, tåg etc.) under tjänsteresa och som obligatoriskt ingår i resans pris medför ingen reducering av traktamentet. Däremot ska traktamentet reduceras om fri frukost ingår i priset för hotellrum. Dock slipper du den om du av fysiska eller tidsmässiga skäl inte kan utnyttja den fria hotellfrukosten.

Resa i Sverige – vad är förmånligast?

Av följande tabell kan du se när det är förmånligare (under 2018) att låta företaget betala måltiden jämfört med att ta ut vanliga traktamenten vid tjänsteresor i Sverige.

Typ av måltid - Prisgräns
Lunch - 175 kr
Middag - 175 kr
Lunch och middag - 350 kr

Exempel på beräkning utifrån tabellen: Om företaget skulle betala för lunchen direkt reduceras alltid traktamentet med 81 kr. Dessutom uppstår alltid en lunchförmån på 94 kr. Du betalar därför 94 kr till företaget för att slippa skatt på kostförmånen. Läs mer om fördelen med att betala bort förmånsvärden i ”Fördelar med att betala bort förmånsvärdet”.

Egen logi i utlandet

Om den anställde får traktamente från sin arbetsgivare under en tjänsteresa utomlands och samtidigt skaffar eget logi under tjänsteresan, kan arbetsgivaren betala ett skattefritt nattraktamente som motsvarar ett halvt dagtraktamente i det land där övernattningen sker.

Exempel: Den anställde ordnar eget logi under en tjänsteresa i utlandet där dygnstraktamentet är 800 kr. Som nattraktamente kan arbetsgivaren skattefritt betala ut 400 kr per dygn.

Obs! Vid tjänsteresor utomlands varierar det skattefria traktamentet från land till land. De olika traktamentsbeloppen fastställs varje år av Skatteverket.

Läs mer om traktamente på Skatteverkets hemsida här.

Läs mer om traktamente på Skatteverkets hemsida här.

Tips #18: Företagsrepresentation - detta är avdragsgillt

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.