Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Traktamente - följande avdrag är möjliga vid tjänsteresa

Dela artikeln
tisdag, 10 april 2018 0
Vid affärsresor och tjänsteresor har du rätt att ta ut traktamente Vid affärsresor och tjänsteresor har du rätt att ta ut traktamente

Skatteplaneringstips #17

Om du är på tjänsteresa som är förenad med övernattning kan du i regel få en viss skattefri ersättning för den fördyring av dina privata levnadskostnader som uppstår. För den som är anställd i ett aktiebolag handlar det om att ta ut skattefria traktamenten.

Två krav måste uppfyllas för att ett skattefritt traktamente ska kunna betalas ut.

  • Tjänsteresan måste vara förenad med övernattning
  • Övernattningen måste ha skett mer än 50 kilometer från den vanliga verksamhetsorten

Traktamenten 2018

I Sverige
Hel dag: 230 kr
Halv dag: 115 kr
Efter tre månader 161 kr per hel dag
Nattraktamente (för eget logi): 115 kr

Utomlands
Hel dag: Ett helt normalbelopp
Halv dag: Ett halvt normalbelopp
Efter tre månader 70 % av normalbeloppet per hel dag
Nattraktamente (för eget logi) Ett halvt normalbelopp

Listan med traktamente för varje land hittar du här

Lägre traktamente efter 3 månader
Obs! Om du arbetat på samma ort utanför den vanliga tjänsteorten längre tid än tre månader i sträck, skall det skattefria traktamentet reduceras. Det sätts då ned till 161 kr. Efter två år på samma ort utanför verksamhetsorten sätts traktamentet ned till 115 kr per dygn.

Egen logi – Det vanliga är att arbetsgivaren betalar kostnaden för hotell eller annat nattlogi under en tjänsteresa. En sådan ersättning är aldrig en skattepliktig förmån. Om du ordnar nattlogi på egen hand och arbetsgivaren inte betalar eventuell kostnad, kan du ta ut ett skattefritt nattraktamente på 115 kr.

Obs! Om en arbetsgivare betalar ett högre traktamente än de skattefria beloppen, blir den överskjutande delen en skattepliktig inkomst på samma sätt som vanlig lön.

När skall ett traktamente reduceras?

Om din arbetsgivare tillhandahåller en måltid under en tjänsteresa skall traktamentet normalt reduceras. Om du deltar i en representationsmåltid för din arbetsgivares räkning under tjänsteresa innebär även detta att ditt traktamente skall reduceras. Det finns särskilda tabeller för detta.

Obs! Fri kost som serveras på allmänna transportmedel (flyg, tåg etc.) under tjänsteresa och som obligatoriskt ingår i resans pris medför ingen reducering av traktamentet. Däremot ska traktamentet reduceras om fri frukost ingår i priset för hotellrum. Dock slipper du den om du av fysiska eller tidsmässiga skäl inte kan utnyttja den fria hotellfrukosten.

Resa i Sverige – vad är förmånligast?

Av följande tabell kan du se när det är förmånligare (under 2018) att låta företaget betala måltiden jämfört med att ta ut vanliga traktamenten vid tjänsteresor i Sverige.

Typ av måltid - Prisgräns
Lunch - 175 kr
Middag - 175 kr
Lunch och middag - 350 kr

Exempel på beräkning utifrån tabellen: Om företaget skulle betala för lunchen direkt reduceras alltid traktamentet med 81 kr. Dessutom uppstår alltid en lunchförmån på 94 kr. Du betalar därför 94 kr till företaget för att slippa skatt på kostförmånen. Läs mer om fördelen med att betala bort förmånsvärden i ”Fördelar med att betala bort förmånsvärdet”.

Egen logi i utlandet

Om den anställde får traktamente från sin arbetsgivare under en tjänsteresa utomlands och samtidigt skaffar eget logi under tjänsteresan, kan arbetsgivaren betala ett skattefritt nattraktamente som motsvarar ett halvt dagtraktamente i det land där övernattningen sker.

Exempel: Den anställde ordnar eget logi under en tjänsteresa i utlandet där dygnstraktamentet är 800 kr. Som nattraktamente kan arbetsgivaren skattefritt betala ut 400 kr per dygn.

Obs! Vid tjänsteresor utomlands varierar det skattefria traktamentet från land till land. De olika traktamentsbeloppen fastställs varje år av Skatteverket.

Läs mer om traktamente på Skatteverkets hemsida här.

Tips #18: Företagsrepresentation - detta är avdragsgillt

 

Välj kommun från listan