Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Viktiga lönegränser ur skatte- och socialförsäkringssynpunkt

Dela artikeln
tisdag, 10 april 2018 0
Skatterna är höga, (men) inte riktigt 100% Skatterna är höga, (men) inte riktigt 100%

Uppdaterad: Artikeln avser skattereglerna 2018 och alltså inkomståret 2018, därmed deklarationen 2019.

Skatteplaneringstips i AB #3

Här går jag igenom lönegränser och brytpunkter för statlig skatt, sjukpenning, föräldrapenning, pensionsrätt och marginalskatt. Det är saker där du enkelt kan påverka skatten på uttagna pengar till dig och andra. Du kan även planera framåt för att få bättre sjukpenninggrundande inkomst (SGI) samt högre ersättning för föräldraledighet.

  • 19 246 kr är skattefritt
  • 19 247 kr ger marginaleffekt 

Kommentar: Om lönen höjs med en enda krona till 19 247 kr blir det fortfarande ingen skatt, men däremot vill staten då ha en pensionsavgift på 1 300 kr.

  • 61 599 kr ger ingen inkomstskatt

Se även: Goda råd om försäkringsskydd till företaget

Kommentar: En bra och skatteeffektiv årsinkomst för exempelvis extrajobbande studenter är under 2018 en årslön på max 61 599 kr. Då utnyttjar man nämligen jobbskatteavdraget maximalt. Den totala skatten på detta belopp + pensionsavgifter blir då endast 4 200 kr, dvs. cirka 7 procent av den totala inkomsten.

  • Max grundavdrag vid 141 799 kr

Kommentar: Grundavdraget på de lägsta inkomsterna under 2018 startar på 19 300 kr. Sedan höjs grundavdraget i takt med ökad inkomst till dess årsinkomsten nått 141 799 kr.

  • 341 250 kr ger max sjukpenning

Kommentar: Det motsvarar en månadslön på ca 28 400 kr.

  • 468 799 kr gräns för statlig skatt

Kommentar: En årslön vid gränsen motsvarar en månadslön om 39 100 kr. Du som är ägare av ett fåmansföretag bör inte ta ut en högre lön än vad denna gräns anger. Marginaleffekten av skatt + sociala avgifter på inkomster över gränsen blir minst cirka 65 %.

  • 455 000 kr ger max föräldrapenning

Kommentar: Obs! Det krävs inkomster på minst 455 000 kr under 2018 för att uppnå högsta ersättning vid barns födelse för inkomståret.

  • Högsta pensionsrätt vid 504 100 kr

Kommentar: Det krävs pensionsgrundande inkomster på minst 504 100 kr under 2018 för att uppnå högsta pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet för inkomståret. Obs! Den del av din inkomst som ligger över 504 100 kr ger ingen rätt till allmän pension eller några andra sociala förmåner från staten. De arbetsgivaravgifter som betalas på dessa inkomstdelar är därför till hundra procent en ren skatt.

  • Högsta marginalskatt från 675 800 kr

Kommentar: Den totala marginaleffekten av skatt och sociala avgifter på lönedelar över denna gräns och upp till en årslön om 1,5 miljon kr ligger på minst 70 %.

Tips #4: Lägre arbetsgivaravgift för vissa

 

Välj kommun från listan