Delägare hos arbetsgivare

Skapad - Senast uppdaterad
Jag har blivit erbjuden att gå in som delägare hos min arbetsgivare (A). Dealen är sådan att jag får köpa in mig till 5% under 3 år. Pris för detta är 300.000.(100’/år) Företagets omsättning låg 2007 på ca 11 mSek, med ca 17% vinst. Under 2008 gick företaget samman med ett annat, ungefär lika stort företag (B) och bildade (C).  Nu är omsättningen i (C) ca 30 mSek, med ca 12% vinst. Målet framåt är att expandera något och hålla ca 10% i vinst, vilket jag tror på. (A) äger 50% i (C) och jag skulle då indirekt äga 2,5% av (C) Substansvärdet i (A) är idag ca 5,7 mSek och har sedan samgåendet ökat med ca 1.25 mSek vad jag kan utläsa från de papper jag har fått. Hembud finns. Jag antar att erbjudandet är för att behålla mig i företaget, jag har jobbat i företaget i 4 år.

1. Är de ursprungliga ägarna av (A) tvungna att köpa mina aktier närhelst jag vill sälja och kan det då ske till underpris?
2. Jag har förstått att jag inte har så mycket att säga till om med bara 5%, men finns det andra för/nackdelar med en så pass liten andel?
3. Verkar detta vara en bra deal, utifrån ovan givna förutsättningar, eller finns det några särskilda fallgropar?
4. Vad bör jag tänka på i övrigt?


Mycket tacksam för all möjlig input!
Inlägg: 1165
#24741
Priset till att börja med. Det är bra, men inte på något sätt fantastiskt. Det värderar företaget C till ungefär 12Mkr, och jag vet inte om de får ut så mycket mer om de skulle försöka sälja det. Det är svårt att bedöma företags värden utan en ordentlig genomgång, men ofta värderas små företag till P/E 4-6.

1: Ingen är tvungen att köpa eller sälja någonting. Hembudsrätt innebär att om du hittar en köpare av dina aktier för x kr så måste du först erbjuda övriga aktieägare att köpa dina aktier för x kr.

2: Det kan bli problem med att äga så lite för ditt inflytande är i princip noll.

3: Om du trivs där och ser en framtid där, kanske att en dag få ta över hela företaget A eller bli chef över koncernen eller liknande så är det en bra början. Men om det bara är för att låsa fast dig i din kommande karriär som du tänkt dig någon annanstans så är det "vansinne".

4: På plussidan ligger utdelningen för dig. Men om man delar ut 2Mkr/år varav hälften hamnar i företag A som delar det vidare så får du 50.000kr. En rätt juste avkastning på 300kkr, men det förutsätter att man kan få loss insatsen också.

På minussidan ligger dels att tackar du nej så kan det tolkas som en mistroendeförklaring, och det är jobbigt att hantera.

Betänk också riskerna med att någon av ägarna till bolagen A eller B av något skäl, dödsfall, sjukdom, skilsmässa, ekonomiska svårigheter etc avyttrar sin andel till någon annan part som vill något annorlunda. Då är 5% i ett delägande företag en rätt så jobbig fotboja.
Inlägg: 4
#24742
Tack för utförliga svar.

Vad är P/E 4-6? Jag fick förklarat att om man köper in sig i ett börsnoterat bolag så betalar man ofta ca 4 ggr substansvärdet (har jag för mig).

1. Det är just det som kan vara problemet - vem vill köpa 5% i ett bolag som äger 50% av ett annat?? Om jag vill avyttra min del måste jag få "garantier" att någon annan i firman köper tillbaks min andel till den dagens värde? Annars känns det ju bara som man binder upp pengar, som visserligen förhoppningsvis ökar i värde, men som blir väldigt knepiga att få ut...

2. Ja, det är inte mycket till inflytande, i såfall får man se det som en pensionsförsäkring... (om nu pengarna går att få ut då). Vad är rimligt i % för att få något inflytande? Och för att kunna avyttra det med de förutsättningar som råder?

3. Tack för synpunkten.

4. Det är också en del av problemet - hittills har de endast delat ut småsummor - det mesta har gått tillbaka till företaget (A) och någon utdelning från (C) på 2Mkr tror jag inte är rimlig, snarare hälften och då vill dessutom (A) inte skicka vidare hela utdelningen till aktieägarna, troligen inte ens hälften, vilket skulle ge mig en utdelning på max 10-12000. Ponera att jag lånar 300' till 5% så täcker det inte ens räntan...

Jag tror inte ägarna i (A) har för avsikt att sälja, men gå och dö vet man ju aldrig. Det är en bra aspekt som jag ska ta upp till diskussion.

Tack för mycket bra svar!
Inlägg: 1165
#24743
P/E 4-6 är 4-6ggr årsvinsten. Det är ett rätt så normalt sätt att värdera företag, stora som små, även om man naturligtvis får ta hänsyn till eget kapital och sådana saker.

Aktiebolagslagen gör det gynnsamt att äga minst en tiondel, mindre andelar än så ger dig i princip bara rätt att delta på en bolagsstämma och få aktieutdelning.

Rätten att avyttra finns inte med mindre än att någon erbjuder dig en säljoption som du kan välja att utnyttja eller ej, men det är knepigt i små bolag. Man måste vara två för att dansa tango. Vill inte den som har makten dansa tango är man rätt så utlämnad.
Inlägg: 4
#24744
Det är klart att de inte vill jävlas, iallafall så länge pengarna ligger i företaget och man jobbar kvar. Problemen som jag ser dem uppstår den dag jag antingen vill sälja min del (kanske för att jag behöver pengarna eller för att jag har nått mitt avkastningsmål) eller vill sluta i företaget (för då antar jag att de inte vill ha kvar mig som ägare - eller hur brukar man se på sånt?). Då vill jag ju naturligtvis ha ut insatsen + värdestegringen och kan jag då inte hitta en köpare av mina 5% av 50% och de större ägarna inte vill köpa ut mig så står jag ju där med skägget i brevlådan. Hur funkar en säljoption och varför är det svårt i små företag?

Hur beskattas "värdestegringen"? och skattar man den bara när man säljer eller varje år?

Hur ska man ställa sig till den "minimala" utdelningen...?
Inlägg: 1165
#24745
Någon värdestegring uppstår inte förrän den dagen du kan sälja dina aktier, och då är värdestegringen detsamma som det pris du får ut mer än inköpspriset. Det beskattas som inkomst av kapital med det upplägg du presenterat.

Aktieutdelning beskattas också som inkomst av kapital för din del, dvs med 30%.

Säljoption fungerar som så att ni kommer överens om att du en viss dag eller period kan sälja dina aktier för ett visst överenskommet pris.

Det problem som uppstår i ett litet företag är just om man inte längre är överens. Det vimlar ju inte precis av människor som vill köpa in sig i en liten andel av ett bolag som äger hälften av ett annat bolag ftersom majoritetsägarna på ett enkelt sätt kan manövrera ut den som sitter på den lilla posten.

Så, ditt "problem" är att så länge ni är vänner och gillar varandra, har samma syn på saker och ting så är allt toppen. Och så kan det mycket väl vara tills den dagen man går i pension. Men den dagen ni inte är vänner längre, så har du 2,5% inflytande och de andra två 97,5%.
Inlägg: 13
#24746
Kolla så det finns ett aktieägaravtal som tydligt specificerar vad som gäller dig som blivande delägare. Där brukar det även specificeras hur värdering av aktierna går till vid eventuell utlösen av delägare, konkurrens klausuler och 'straff tider' brukar också vara specificerade där. Med straff tid menar jag att om du säljer aktierna + slutar på företaget så kan du ha karens tid och inte få gå till konkurerande verksamhet t ex...

Råd från en med erfarenhet av just brist på aktieägaravtal  :vissla
Inlägg: 4
#24747
Det där med värderingen låter ju vettigt - är det det du har blivit "blåst" på? Hur har det kunna vara negativt för dig om det inte är specat "strafftider" och konkurrensklausuler (så tillvida du inte är arbetsgivare?) Eller står det i någon lag och man måste "förhandla bort" det i ett avtal?

Är det normalt att man har sådana "straff" även om man bara äger en liten del av aktierna? Det är ju inte direkt så att jag kan säga upp mig, sälja mina aktier och göra något helt annat i två år, för att sedan komma tillbaka till branschen. Så mycket tror jag tyvärr aldrig min andel blir värd..
Inlägg: 13
#24748
Tjena, sorry att jag inte svarat tillbaka.

Jo alltså är man flera delägare och man är överens så är allt frid och fröjd. Den dagen en delägare inte länger vill vara delägare så upphör 'frid och fröjd'... Den som säljer vill få så mycket pengar som möjligt för sina aktier, de som köper (är ju nästan alltid hembud) vill betala så lite som möjligt. Jag har varit med om två sådana här svängar, till mitt försvar måste jag säga att det var samma företag och det gick fort mellan gångerna. Nu är det avtal på plats och den senaste ägaren som ska ut fick 'dansa' efter det avtalet... Det sparade oss andra 5-600k (då den ägaren som skall ut har brutit mot avtalet).

Konkurensklausuler ser jag som en självklarhet när man äger företaget man jobbar i, vilken fot skall du stå på om du råkar ut för situatione 'ska jag gynna bolaget eller mig själv'... Hur vill DU att andra i företaget skulle agera om de hamnade i motsvarande situation?

5% är inte mycket som sagts tidigare. Det hänger som sagt var på aktieutdelning + framtida värdeökning på företaget. Är företaget i en nisch som har potential att öka i värde?... ja då kan det vara intressant, är det inte det? Ja då vet jag inte... Hur ställer de andra ägarna sig till löner, det är inte ovanligt att ägare håller tillbaka sina löner lite för att 'casha in' senare... Det kan drabba dig som minoritets ägare (5% av försäljningsvärdet kanske inte täcker ditt lönetapp under x år)...

Svårt att råda.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.