Startsida

En total handelskedja från producent till investerare/samlare?

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 10
Igår när jag hjälpte en vän att leta efter gällande regelverk för
Starta eget bidrag hamnade jag här på företagande.se Forum.

Efter att ha läst diverse inlägg och kommentarer föll det mig in att
Forumet borde vara en utmärkt plats för fortsatt validering av en
långt framskriden affärsidé.

Insikten om att varje entreprenör riskerar att bli hemmablind och
fångad av sin affärsidées positiva sidor och förtjänster
finns hos mig, och därför måste det vara en naturlig del i processen mot
företagsstart att försöka vidga kontaktnätet genom att bjuda in några
som hjälper till att peka ut affärsidéens svagheter.

***
Min affärsidé måste sägas vara udda, och möjligen speglar det min
person (?).
Alldeles klart så är den kompetens jag tillgodogjort mig under de
10 senaste åren i princip värdelös på svensk arbetsmarknad.

Jag är 53 år och sambo. Småbarnsförälder med son 2 år.
Vi bor i ett samhälle på landsorten, där vi har nära till havet men där
arbetsmarknaden är mycket begränsad och torftig och nydanandet
bland företagarna obefintligt.

Vår ekonomi är inte sämre än att vi kan gå in med det kapital som
affärsidéen kräver initialt.

***
Jag skall försöka berätta mer om affärsidéen undan för undan i
olika inlägg.

I detta första inlägg nöjer jag mig med följande stolpar:

x - Den operativa verksamheten sker i ett helägt dotterbolag i ett
afrikanskt land.
Jag har mer än 10 års erfarenheter från landet och talar språket.

x - Dotterbolaget svarar för sina anställda och för de delar i logistikkedjan
som är förlagda till det afrikanska landet.

x - Enligt Världsbanken är cirka 100.000 människor där sysselsatta med
att på hel- eller deltid producera cirka 2.000.000 enheter av varan.

x - Vårt mål är att under det tredje verksamhetsåret vara avnämare för
10% av den volymen, eller 200.000 enheter.

x - Marknad för varan finns i alla världens länder.
Affärsplanen inriktar sig dock på begränsning av försäljningen till Skandinavien och Tyskland, samt möjligen även till kunder i Frankrike.
Försäljningen till kund sköts av det svenska moderbolaget, som inledningsvis
kräver låg bemanning.

x - Volymen 200.000 enheter bör ge en marginal om cirka 4.000.000
före försäljningsomkostnader och moderbolagets omkostnader.

Som sagt - mycket korta stolpar.........

Med vänliga hälsningar

MDG


Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se
Inlägg: 2066
Tack mottaget: 2
#25143
Väntar med spänning på fortsättningen. Du får nog inte så mycket feedback utan att ställa en enda fråga eller utveckla det hela mer.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
Inlägg: 223
#25144
En sak ska jag passa på att reagera på:

Det blir lite baklänges när du bygger målet på uppköpt andel av produktionen, för att sedan fortsätta med att produkten kan säljas lite här och där.

Säg istället: "Produkten kommer börja säljas i landet x, med målet att inom tre år täcka y % av den totala marknaden om z MSEK. DÄREFTER kommer lansering ske i xx... o s v". Om du ska tappa fokus någonstans i uppstartsprocessen, se till att inte göra det på försäljningssidan. Hur stor andel av produktionen försäljning motsvarar är, i bästa fall, ointressant.
Inlägg: 10
#25145

Tack för svar Jonathan och foe,

Det är fantastiskt roligt och stimulerande att ni tyckte
att det fanns något i mitt första inlägg som är värt att
kommentera.

Jag ber om ursäkt om jag lägger an ett skrivande som
liknar deckarförfattarens, genom att ha givit så få fakta om
affärsidéen och föreliggande plan för att sjösätta en verksamhet.

Möjligen blir detta lite mer intressant när info om miljöerna,
fakta om "varan" och om hur logistikkedjan (mm) är planerad
presenteras i kommande inlägg.

***
----> foe

Du har helt och fullt rätt i att faktorer på avsalumarknaden
- i normalfallet - är mycket viktigare att identifiera och känna till,
än hur många enheter (eller motsvarande) som kan produceras.

De 10% av "produktionen" som jag angav i förra inlägget är en
målangivelse som jag visar med syftet att den (siffran) skall te
sig realistisk (eller inte).

10% av "produktionen" avser vid utgången av det tredje verksamhetsåret,
dvs vid slutet av företagets "kritiska mognadsfas".

Motsvarande siffror vid utgången av första och andra verksamhetsåren
har antagits som 2% respektive 5% av den teoretiska totala volym
som produceras i det aktuella landet.

***
Jag hoppas att jag får tillfälle att utveckla några av detaljerna i de
följande inläggen, och då kommer jag att visa att signaturen foe
har helt rätt i sak, men att kunskapen om marknaden inte är viktigare
är den detaljerade kunskapen om produktionen - just när det gäller
denna varan.

Hoppas att det inte blev rörigt skrivet.

MDG
Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se
Inlägg: 720
#25146
Jag har lite svårt bara att se det unika eller annorlunda i idéen än så länge. Det kan ju så vara att produkten är helt unik men själva upplägget med produktionen i utlandet och försäljningen från Sverige är ju knappast unik på något sätt.

Vi har också producenter i utlandet som säljer till det utländska bolaget. Det svenska bolaget köper från det utländska och säljer vidare på nordisk marknad.
På sin hemmamarknad säljs ungefär 1-1,5 miljoner enheter i veckan vilket skulle kunna ge en försäljning i Sverige med ungefär 500.000 enheter per år även om inga andra än de som genom sitt ursprung är vana att handla den skulle köpa.

Ett sätt att tjäna pengar? Absolut. En affärsidé? Nja, egentligen inte väl, inte förrän vi skulle kunna komma på hur den ska marknadsföras och säljas till en svensk konsument och den möjligheten känns inte aktuell just nu, varken tidsmässigt eller ekonomiskt.

Inlägg: 10
#25147

re---->Redkon

Tack för ditt svar och inlägg i den här tråden.
Jag besvarar det innan jag klistrar in det inlägg jag just
skrivit.

Jag tror att jag förstår vad du vill illustrera med ditt exempel.

Den vara som jag avser att handla med är inte en konsumtionsvara,
utan en stadig handelsvara som varit i människornas finansiella
tjänst i flera tusen år.
Detta förhållande minskar risken avsevärt; ingen inkurans, aldrig rea,
alltid i fas med en global marknad som sätter priset.

Den variant av varan som den här affärsidéen utgår från
kan eventuellt marknadsföras så att priset kan bli någonstans
mellan 1-20% över gängse pris, pga sin "rarity".

Det bonusvärdet utgår från en helt oprövad hypotes utan
annan förankring än prisstatistik från USA.

Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se
Inlägg: 10
#25148Som jag skrev i det första inlägget så befinner sig den här
affärsidéen i ett långt framskridet skede, inte minst när det
gäller olika policyaspekter.

Arbetet med att registrera och kapitalisera bolaget i det afrikanska
landet har påbörjats och jag har ett personligt bankkonto där.

Rekrytering av det 30-tal anställda som krävs inledningsvis bör kunna
genomföras på < 2 månader, under vilken tid även anskaffning av
lämpliga lokaler bör kunna ske.

Det finns idag 8 mindre investerare som, oberoende av varandra, har
förklarat sig intresserade av att delta i den nyemission som krävs för
att verksamheten skall förfoga över ett tillräckligt rörelsekapital.

Dessa är inte mina gamla vänner, kollegor, lumparkompisar etc,
utan spridda individer vars gemensamma nämnare är det gedigna
intresset för varan.

"Tillräckligt rörelsekapital" definieras utifrån antagandet om
att varuomsättningshastigheten skall understiga 5 veckor och
att den månatliga volymen under första verksamhetsåret ej kommer
att överstiga 5000 varuenheter/månad.

Eftersom varan inte har något bäst före datum eller påverkas av
svängningar i modet kan den lagras under obegränsad tid, under
vilken tid priset antingen stiger eller sjunker.
Den information som olika analytiker givit under det senaste året
kan sammanfattas i "stigande pris".

Ur likviditetsplaneringssynpunkt är det dock,
oavsett prisutvecklingsscenario, viktigt att omsättningshastigheten
kan hållas tillräckligt hög över tiden.
Under semesterperioden juli-augusti kan den förväntas vara lägre
än under övriga månader.

***
Det väsentligaste kvarvarande "problemet" som jag har att bemästa är:

"Hur löser jag central arbetsledning och kontroll av kontant- och varuflöden
då jag inte själv befinner mig i det afrikanska landet?"
(Säker delegering).

Idag har jag två personer med managementutbildning som passar som
nyckelpersoner:

x - En yngre kvinna för "inre tjänst"; dvs som ansvarig för varukontroll och
packetering (som sköts i en central anläggning).
x - En yngre man för "yttre tjänst"; dvs som ansvarig för den distriktsvisa
uppköpsorganisationen med transporter.

Verksamheten kräver dagligen en omfattande kontanthantering, vilken i
sin tur nödvändiggör en effektiv och korrekt kontrollapparat som snabbt
identifierar eventuella läckor avseende pengar och varor.

Att verksamheten bedrivs i ett afrikanskt land medför att det i kontexten
existerar en hel del för svenskar irrationella beteenden bland medarbetarna.

Detta är en mer påtaglig riskfaktor än tex den politiska risken; särskilt i
verksamheter som mår bäst när penning- och varuflöderna följer den
uppgjorda tidsplanen.

De två tilltänkta nyckelpersonerna kommer med all säkerhet att göra
ett bra och rationellt arbete under min direkta ledning, men jag har svårt
att bortse från risken att det kan hamna i "det kan vi göra imorgon-beteende"
när jag inte är på plats.

Hur löser jag det problemet?


Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se
Inlägg: 10
#25149Är det kanske för att jag skrivit för mycket i "gåtor" som
idéer och synpunkter från andra medlemmar har varit få?

Den här affärsidéen är mycket udda eftersom det är ovanligt
att vi svenskar bedriver internationell handel med (fysiskt) guld.

De 200.000 enheter som planeras att bli omsätta under år 3,
är alltså liktydigt med 200 kilo alluvialt guld.

Guldet köps upp direkt av producenterna på den afrikanska landsbygden
och transporteras till Europa förpackat på ett sätt som bedöms tilltala
privatpersoner som samlar på och investerar i guld.

Någon som har frågor eller synpunkter om organisation, finansiering, logistik
regelverk eller annat?Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se
Inlägg: 1165
#25150
Ditt stora problem är att lösa problemen med den tämligen utbredda korruption som Afrika har. Just guld är en vara där man kan räkna med närgånget intresse av såväl konkurrenter och kollegor i branschen, statstjänstemän som anser sig behöva en avgift för att stämpla ett nödvändigt papper samt beväpnade banditgäng som ibland ikläder sig namnet gerilla.

Utöver det behöver du någon form av kvalitetskontroll för att säkerställa guldhalten i det producerade. Jag vet ärligt talat inte vilka medel för det som den afrikanska landsbygden erbjuder.

När de problemen är lösta är det inga större problem att sälja guld vare sig i Sverige eller någon annanstans i världen. Däremot återstår problemet med att Janne Josefsson eller någon annan snart gör reportage om hur den svenske affärsmannen gör guldaffärer som producerats i tämligen primitiva anläggningar där arbetarskyddet består i att man mest har unga personer med snabba reflexer...

Personligen så kan jag tänka mig många otroligt mycket enklare affärer att hålla på med än guld från Afrika.
Inlägg: 2066
Tack mottaget: 2
#25151
Du får ursäkta, men jag ser absolut inget unikt i din affärsidé. Att köpa råvaror från "billiga" länder och sälja dyrare låter som en ganska vanlig idé. Sen om det råkar vara H&M som tillverkar kläder, någon som letar guld eller litium eller någon annan råvara känns inte så viktigt. Du kan säkert ha en del egna idéer och lösningar. Skulle privatpersoner och samlare betala bättre än marknadspriset på guld på grund av förpackningen, eller vad är det som gör det så speciellt?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
Inlägg: 10
#25152

Tack swetrot & Jonathan,

Det är er förtjänst att den här tråden börjar att likna
ett sådant både kritiskt och konstruktivt samtal som jag
trodde var möjligt att få till stånd på foretagande.se.

Möjligen är det något i vårt samtal som är intressant
eller lärorikt för fler forumanvändare?

***
Tråden handlar alltså om hur man bäst sätter ett
"färdigt" koncept för internationell guldhandel i sjön.

Det handlar alltså enbart om att företaget skall handla
med guld, och inte om prospektering eller produktion i
egen regi.

Jag är själv nyckelperson och den som har gjort skissen
till den logistik som krävs för att verksamheten skall kunna
fungera med kontinuitet och på ett säkert sätt.

Jag har mer än 10 års erfarenheter i det afrikanska landet,
talar språket och har ganska goda uppfattningar om både synliga
och osynliga strukturer i kulturen där.

Härutöver förfogar jag över mer än 50 km2 legala licencer
för guldproduktion i två olika gulddistrikt, samt en komplett
utrustning för småskalig prospektering.

Detta som en sammanfattning av bakgrud och nuläge.

---->swetrot

[quote author=swetrot link=topic=6922.msg32692#msg32692 date=1272371619]
Ditt stora problem är att lösa problemen med den tämligen utbredda korruption som Afrika har. Just guld är en vara där man kan räkna med närgånget intresse av såväl konkurrenter och kollegor i branschen, statstjänstemän som anser sig behöva en avgift för att stämpla ett nödvändigt papper samt beväpnade banditgäng som ibland ikläder sig namnet gerilla.
[/quote]

Korruption förekommer i landet, men jag har hittills inte upplevt
den som "störande". De licenser för guldutvinning som jag har är
förvärvade genom en transparent och lagenlig procedur utan några som helst mutor eller konstringar om formalia.

Efterom guld alltid är en begärlig vara finns det både konkurrenter
på uppköpsmarknaden och en uppenbar stöldrisk genom hela
handelskedjan.
Konkurrenterna är många och har som gemensam
nämnare att de är finansiellt svaga och agerar utan formella tillstånd.

[quote author=swetrot link=topic=6922.msg32692#msg32692 date=1272371619]
Utöver det behöver du någon form av kvalitetskontroll för att säkerställa guldhalten i det producerade. Jag vet ärligt talat inte vilka medel för det som den afrikanska landsbygden erbjuder.
[/quote]

Din kommentar är mycket viktig och avslöjar att du tänkt till
ordentligt.

Guld från ett avgränsat gulddistrikt håller som regel samma finhet.
Den anges som tex 925/1000, vilket motsvarar 22,2 karat.
(Finheten i sk investeringstackor är 999/1000, vilket i princip är
liktydigt med 24 karat).

Finheten i det guld som guldgrävarna i ett specifikt område
levererar kan alltså uppkattas efter en schablon som hämtas
ur analys av ett antal prov från området.

Det levererade guldet innehåller dock en varierande andel andra
mineral (sk svartsand), beroende på hur väl finvaskningen av
materialet gjorts.
Även det oönskade materialet (svartsanden) väger,
vilket har betydelse när inköpt vara vägs in.

Detta är ett "problem" som jag tänkt på och som har genererat
ett särskilt kontrollmoment i logistikkedjan.
Under kontrollmomentet upptäcks även tex medveten förorening
av guldet med tex filspån av koppar.

[quote author=swetrot link=topic=6922.msg32692#msg32692 date=1272371619]
När de problemen är lösta är det inga större problem att sälja guld vare sig i Sverige eller någon annanstans i världen. Däremot återstår problemet med att Janne Josefsson eller någon annan snart gör reportage om hur den svenske affärsmannen gör guldaffärer som producerats i tämligen primitiva anläggningar där arbetarskyddet består i att man mest har unga personer med snabba reflexer...
[/quote]

Här uppmärksammar du på ett annat viktigt problem som
gäller för all produktion i och handel med länder där levnadsvillkoren
är betydligt sämre än i tex Europa.

I mitt projekt har jag funderat speciellt kring begreppet
"barnarbete", som har helt olika betydelse för en europé kontra
en afrikan - följdriktigt olika innebörd för "producenten" vs
"konsumenten".

Det är självklart att det är omöjligt att kontrollera att varje
guldkorn producerats av "vuxna", och därmed kan inte någon
garanti för att "barnarbete" inte förekommit ges till avnämarna.

Den lösning jag fastnat för är ett ganska lättadministrerat
system som sammanfattat innebär att en del av priset går
tillbaka till lokalsamhället där guldet producerats i form av
betalda skolavgifter och andra nyttighter som kommer kvinnorna
och barnen till del.

Särskilt denna win-win-win aspekt är central i det planeringsarbete
för en dokumentärfilm om projektet som pågår just nu.

[quote author=swetrot link=topic=6922.msg32692#msg32692 date=1272371619]
Personligen så kan jag tänka mig många otroligt mycket enklare affärer att hålla på med än guld från Afrika.
[/quote]

Du har rätt igen swetrot.
Det finns säkert många affärer som är enklare, och kanske
även säkrare än det projektet jag skissar på.

Att tex sitta hemma och "trejda" på börsen är defenitivt enklare,
men knappast roligare eller någon utmaning att tala om.

Variationen är stor. Det som passar den enes bakgrund, instinkter och
intressen passar kanske inte för en annan person.

Guld är i alla händelser den säkraste vara man kan äga och
handla med, sett över alla tider.

***
Tack för alla goda och ifrågasättande synpunkter.
Konstruktiv kritik för varje affärsidé lite närmare ett
hållbart förverkligande.

Jag återkommer till Jonathans kommentar.

Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se
Inlägg: 10
#25153


[quote author=Jonathan link=topic=6922.msg32697#msg32697 date=1272396592]
Du får ursäkta, men jag ser absolut inget unikt i din affärsidé. Att köpa råvaror från "billiga" länder och sälja dyrare låter som en ganska vanlig idé. Sen om det råkar vara H&M som tillverkar kläder, någon som letar guld eller litium eller någon annan råvara känns inte så viktigt. Du kan säkert ha en del egna idéer och lösningar. Skulle privatpersoner och samlare betala bättre än marknadspriset på guld på grund av förpackningen, eller vad är det som gör det så speciellt?
[/quote]

---->Jonathan

Du har alldeles rätt i att den här affärsidéen inte är unik.
Men det utesluter ju inte att den är en plattform för
långsiktig intjäning.

De delar av affärsupplägget som är speciella vill jag förståss
inte offentliggöra förrän det kan ske per riktad marknadsföring
till målgrupperna.

***
Om man vill försöka jämföra min affärsidé med något företag
som redan är marknadsnoterat, finns det bara ett här i Sverige,
Mineral Invest International på Aktietorget.

Det finns dock flera väsentliga skillnader i uppläggen,
främst på avsalusidan.

***
Tack till dig Jonathan, och alla andra, för varje bidrag som motverkar
hemmablindhet.

Bland de största farorna i allt entreprenörskap är att man blir
för mycket ett med sina idéer eller tror att alla andra skall gilla
ens idé.

Så är det sällan, och det är bara sunt.
Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se
Inlägg: 10
#25154

Så, nu har väl den här tråden kallnat riktigt ordentligt.

Jag lägger upp den igen i hopp om fler synpunkter.
Feedback, kurir, finansiering eller deltagande i nyemission redan 2010?

morgondagensguld@yahoo.se

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.