Startsida

Remissförslag lägger ökade risker på arbetsgivarna

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 507
Tack mottaget: 1
Försäkringskassan är den svaga länken i regeringens remissförslag till minskad sjukfrånvaro. Klarar inte kassan sin utökade roll läggs ytterligare ekonomiska bördor på arbetsgivarna. Det var alla deltagare eniga om vid en hearing arrangerad av Svenskt Näringsliv.1,4 på en 5 gradig skala. Det var betyget från deltagarna vid Svenskt Näringslivs hearing ”Bara jobb för fullt friska – vill vi ha det så?” på tisdagen. Detta med anledning av remissen ”Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro”.Samtliga deltagare var eniga om att Försäkringskassans roll är central i förslaget.Försäkringskassan är i dag den svaga länken och förslaget innebär att deras roll utökas. Klarar kassan inte detta kommer det att gå ut över arbetsgivarna i form av ännu högre kostnader än vad som ligger i ursprungsförslaget.Boel Callermo, Kommun- och landstingsförbundet, menade att det är ett dåligt förslag att lägga ökad risk på arbetsgivarna.- Det är fel strategi för att minska sjukfrånvaron. Förslaget slår hårt mot kvinnor, arbetsklimatet riskerar att bli tuffare och det blir än svårare för dem som inte är fullt friska att få jobb.- Dessutom saknar förslaget balans och man kommer att bli försiktigare med att anställa, sade Boel Callermo.Per Johansson, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, konstaterade att ökade kostnader för sjukfrånvaron leder till ökade lönespridningar.- De som ofta är sjukfrånvarande får en lägre löneökning än de som inte är frånvarande. Det riskerar att drabba framförallt kvinnor eftersom de har en högre sjuksjukfrånvaro.Per Johansson påpekade också att det svenska systemet skiljer ut sig i förhållande till många andra genom sin höga ersättningsnivå och låga kontroll. I ett samhälle där normen förskjutits mot att det är OK att sjukskriva sig blir följden att sjukfrånvaron ökar.Bengt Lindgren, länsarbetsnämnden i Stockholm, konstaterade att en nyligen genomförd undersökning visar att 89 procent av arbetsgivarna angav att skälet till att de inte ville anställa personer var risken för ökad sjukfrånvaro.Det var den i särklass viktigaste faktorn som arbetsgivarna tittade på och Bengt Lindgren trodde att remissförslaget skulle försvåra för arbetsförmedlingen att hitta jobb för dessa personer.Mikael Klein från Handikappförbundens Samarbetsorgan var även han kritisk mot förslaget.- Redan i dag är det svårt för personer som inte är fullt friska att få ett jobb. Remissförslaget gör det ”etter värre” enligt Mikael Klein.Bo Pettersson företagare från Uppsala ansåg att det är näst intill omöjligt att vara en god arbetsgivare i dagens läge.- Det hårda konkurrenstrycket i kombination med ett växande regelverk gör att man drivs mot automatisering och outsourcing vare sig man vill eller inte. Det är en djupt olycklig utveckling som drivs på av remissförslaget.Anders Wiklund, riksdagsledamot från Vänsterpartiet, och därmed representant för ett av de partier som står bakom förslaget, erkände att det fanns problem med hur försäkringskassan fungerar i dag.Han menade att det behövs mer resurser. Dessutom trodde han att de farhågor som framförts under hearingen var överdrivna och att förslaget var bra för småföretagen och att förlorare är kommuner och landsting. Han hoppades att de senare kompenseras i höstens budgetproposition.Källa: Svensktnaringsliv.se
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.