Startsida

Budgeteringsmetod - Nedbrytnings & Uppbyggnadsmetoden ( Hur går de till ?)

Skapad - Senast uppdaterad
Jag undrar om någon kan förklara konkret hur nedbrytningsmetoden och uppbyggnadsmetoden av budgetuppställande går till.

Jag har försökt sammanfatta eller förklara för hur jag misstänker att dessa metoder går till, men är inte helt säker på att jag har rätt, därför skulle jag uppskatta om någon som är kunnig inom budgetering kunde bekräfta eller förklara för mig om hur det går till samt var jag har tänkt fel.

Blir evig tacksam om någon kunde hjälpa.

Är det så att ( vad gäller nedbrytningsmetoden) :

1.Nedbrytningsmetoden ( startar uppifrån och går ner i företaget )
Man har redan Huvudbudgeterna klara, de är redan upprättade men av vem?

2: Företagsledningen plockar fram mål, dessa mål hämtas ifrån de redan färdigställda eller upprättade huvudbudgeterna?
är det mål man syftar på eller krav, krav som måste uppfyllas för att huvudbudgeterna ska vara klara, alltså är de inte än färdigställda.

Dessa mål eller krav, förs neråt i företaget med hjälp av en controller och dennes ekonomistab som förmedlar dessa mål till olika avdelningar.
Sedan så upprättar olika avdelningschefer sina egna delbudgetar.

3: Avdelningschefernas delbudgetar vidareförmedlas uppåt till controllern och dennes ekonomi stab, och de sammanställer de olika delbudgetar till huvudbudgetar.

4: Controllern och dennes ekonomi stab, presenterar sedan den sammanställda huvudbudgeten för företagsledningen, och om de godkänner den så blir huvudbudgeterna som man hade i början färdigställda alltså upprättade på riktigt?

om de inte blir godkänd så skickas den sammanställda budgeten tillbaks till avdelningarna via controllern och dennes ekonomi stab, så att de kan omarbeta den.

Anledningen till att de inte var godkänt är pga kravnivån eller målen i budgeten var inte uppnådda?

5: När avdelningscheferna ändrat saker i sina delbudgetar så skickas de på nytt upp till företagsledningen via controllern som sammanställer de olika delbudgeterna till huvudbudgetar och presenterar de till företagsledningen varpå de blir godkända och nu blir även de ursprungliga huvudbudgeterna färdigställda på riktigt?

------------------------------------------------------------------------------------------

Är det så att vad gäller (uppbyddnadsmetoden så arbetar man nedifrån upp, så att olika delbudgetar summeras och blir till huvudbudgetar.) :

1: olika avdelningschefer upprättar delbudgetar för sin avdelning. Men innan de gör detta,, får de först från företagsledningen några krav eller mål som de ska uppnå ? alltså något att se upp tlll.

2: När de olika delbudgeterna blivit färdiga så överlämnas de till en controller och dennes ekonomi stab, som sammanställer de olika delbudgeterna till huvudbudgetera?

3: Controllern presenterar de olika huvudbudgeterna till företagsledningen, och ifall de inte blir godkända så skickas de tillbaks till avdelningscheferna via controllern för att rättas till.

Och sedan efter rättningen skickas de vidare upp till controllern som sammanställer de olika delbudgeterna till huvudbudgeterna

och sedan presenterar controllern dessa huvudbudgeterna till företagsledningen, och de blir godkända, och då har man färdigställt eller upprättat huvudbudgeterna nerifrån upp, alltså från delbudgetar till huvudbudgetar.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.