Startsida

5 tips för bättre webbenkäter

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 4
Minimera antalet frågor
Varje fråga du ställer är dyr och använd inte en fråga om du verkligen är intresserad av svaret. Det bästa är att från början tänka ut specifikt hur svaren på dina frågor kommer att användas till något konstruktivt. Så en otydlig fråga med otydliga svar är ett slöseri med tid. En webbenkät med 20 frågor kan upplevas som mycket för deltagaren och det är därför mycket viktigt att hålla antalet frågor till ett minimum.

Ge tillbaka till deltagaren
Ge tillbaka någonting till deltagaren i webbenkäten. Detta gäller särskilt för webbplatsundersökningar där en deltagare bjuds in via ett popup-fönster. Många besökare på webbplatser som får upp en popup för en webbplatsundersökning kommer helt enkelt att stänga ner den och uppleva den som störande. Ett bättre sätt kan därför vara att inte använda en popup utan istället ha en länk på din hemsida direkt till enkäten. Så vad kan du ge tillbaka till den som deltar i en webbenkät? Några exempel är vinster i form av produkter eller tjänster som du säljer, eller varför inte en extra bra rabatt på dina produkter eller tjänster. Du kan helt enkelt lotta ut några vinster bland deltagarna. Det finns dock även de som hävdar att kortsiktiga incitament som är beskrivna ovan inte är effektiva i jämförelse för att bygga långsiktiga relationer.

Använd bakgrundsinformation i ditt enkätverktyg
Om du redan har bakgrundsinformation om respondenter som t.ex. namn, ålder, kön, mm… så behöver du inte fråga om den igen. Om ditt enkätverktyg stödjer att bakgrundsinformation kopplas till mejl adresser är det ett plus. När du sedan exporterar data från ditt enkätverktyg kommer bakgrundsinformationen att ligga tillsammans med svaren på enkäten vilket gör att du kan se tex hur männen svarade i förhållande till kvinnorna utan att behöva ställa frågan ”Är du man eller kvinna?”.

Effektiva rubriker
Använd effektiva rubriker i inbjudningen till dina webbenkäter. Något som lockar deltagare eller som beskriver din enkät eller din undersökning på ett roligt sätt. Så använd inte tråkiga rubriker som inte intresserar mottagaren. Ett exempel på text för att bjuda in deltagare kan vara ”Vi behöver din åsikt!”. Många personer tycker generellt sätt att det är roligt att ge sin åsikt för att förbättra något.

Bästa tiden att skicka inbjudan
Skicka e-post när det är mest sannolikt att någon kommer läsa den. När den bästa tiden är kan bero från fall till fall men skickar du inbjudningar till enkäten på tidigt på morgonen eller sent på kvällen riskerar du att lumpas ihop med SPAM som generellt sätt genereras sent på kvällen. Vissa studier har visat att den bästa tiden att skicka e-post är mitt i veckan mellan kl 14 och kl 15.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.