Ny Kassalag

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 11
Det finns nu en sida som tar upp problemen.
www.ny-kassalag.se

Om ni har frågor kontakta mig.
Inlägg: 758
#19391
Den statliga kontrollapparaten ligger väl i nivå med det system som fanns
under forna Sovjetstaten.
Vad blir nästa steg - kanske en fotboja på samtliga företagare :'(
Hälsningar Stefan Förståndet är rättvist fördelat. Alla tycker att dom har fått tillräckligt
Inlägg: 11
#19392
Jag har fått skäll för att det är jag som skrivt och gjort sidan?
Inlägg: 2066
Tack mottaget: 2
#19393
Är det en fråga? Ser ingen som skäller på dig för att du gjort en sida.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
Inlägg: 11
#19394
Ok va bra. Är det någon som har frågor om den nya lagen så är jag lite av en expert. Fråga på 😃
Inlägg: 720
#19395
OK, en fråga då experten.

En byggfirma gör jobb men fakturerar en accontofaktura på 15.000 innan man påböjar jobbet. Betalningen får man kontant och använder till inköp av material till jobbet. Behöver bolaget ett kassaregister, man hanterar ju kontanta betalningar.
är det skillnad om det gäller 5 fakturor?
Är det skillnad om man inte skriver faktura utan bara gör avdrag för "acconto-beloppet" på slutfakturan
Inlägg: 11
#19396
Hej! Fick forska lite....

Lagen om kassaregister gäller företag som säljer varor eller tjänster mot
kontant betalning, till kontant betalning räknas även betalning med
kontokort.

Undantagna från kravet på att ha ett certifierat kassaregister är följande
verksamheter:

  - verksamheter med obetydlig omfattning dvs. den kontanta försäljningen
  under året är lägre än fyra prisbasbelopp (för 2009 är ett prisbasbelopp
  42 800 kr)
  - organisationer som är befriade från skattskyldighet enligt
  inkomstskattelagen för inkomster från  försäljning av varor eller
  tjänster
  - taxi
  - distans- och hemförsäljning
  - varuautomater och liknande
  - automatspel enligt lotterilagen
  - torg- och marknadshandel

Om ni tar emot kontant betalning under året som överstiger fyra
prisbasbelopp och något annat undantag enligt ovan inte är tillämpligt
omfattas företaget av kassaregisterlagens skyldigheter. Detta gäller dock
inte om företagets kontanta försäljning endast sker rent undantagsvis. Här
görs prövning av om den kontanta försäljningen uppgår till högst två (2) %
av företagets försäljning under kalenderåret eller förekommer högst tolv
dagar per år. Överskrids en av dessa gränser innebär det krav på
kassaregister.

Ang. s.k. accontofaktura gäller följande. Om ni skriver ut en faktura, en
s.k. kontantfaktura, i samband med betalningen omfattas inte denna
transaktion av reglerna om kassaregister. Om ni däremot inte utfärdar en
faktura är det en kontant betalning. Är inte undantagen ovan tillämpliga
ska betalningen registreras i ett certifierat kassaregister.

Med vänliga hälsningar
Lennart Norberg
Skatteverket, Servicejouren

http://www.ny-kassalag.se

Toffel Magnus Hellström

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.