Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Hallå ”gubbs” det är dags att ni släpper in oss duktiga och kunniga kvinnor i styrelserna

Dela artikeln
måndag, 19 mars 2012 0

Läste i tidningen att Peter “Poker” Wallenberg Jr, sitter med i 24 styrelser för bolag som Investor och Scania. Han är också ordförande i FAM-företaget som förvaltar Wallenbergsstiftelserna, samt driver Nya Grand hotell i Stockholm.

Hur många styrelseuppdrag kan en man ha, för att bolagen ska slippa ta in oss duktiga och kunniga kvinnor i styrelserna?

Bolagens bolagsstämmor börjar nu i mars, och om de inte på frivillig väg ser till att upp till 30 procent är kvinnor i styrelserna till år 2015 och 40 procent till år 2020, så kommer det med största sannolikhet bli en lagstiftning i frågan.

För att undvika en sådan lagstiftning har nu flera börsjättar gått samman och arbetat fram ett tvåpunktsprogram, som dels går ut på att upprätta en europeisk databas över kvinnor som är kvalificerade för styrelseuppdrag, dels sätta upp konkreta mål för ökad jämställdhet i dessa bolags ledningsgrupper och redovisa resultatet årligen”.

I Sverige, det mest jämställda landet i världen, avvaktar Svenskt Näringsliv!
”WHAT SAYS IN THE SAUNA, STAYS IN THE SAUNA…

För att någon förändring ska ske kommer nu Kompetenslistan, där 300 kvinnor (bl a undertecknad) som är vana styrelserepresentanter och intresserade av styrelsearbete, att marknadsföras. Tanken är att göra en “match-making” av kandidater till bolagens profiler. Representanter från bolagen och intresserade från Kompetenslistan kommer att träffas på en “speed-dating”, för att där se om man passar ihop för varandra eller ej.

Det är hög tid att företagsstyrelserna tar vara på den andra befolkningshalvans kompetens!

Välj kommun från listan