Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Hitta mentorer i fyra nivåer

Dela artikeln
torsdag, 15 juli 2010 0
Hitta mentorer i fyra nivåer

Vårt liv består ju av arbete, rekreation/fritid och vår familj. Idag ser vi mer och mer att vi i olika perioder i vårt liv fokuserar mer på ett område för att senare försöka hinna ikapp för att få balans! Kanske du känner igen dig. Vill uppmuntra dig att se över och planera för hur du kan ta in stöd, coaching och mentoring på de olika områdena, arbete, rekreation/fritid och familj.

Vi ska idag se på fyra olika typer av stöd som: historiska förebilder, förebilder från nutiden, rådgivare och tränare. Skickar med några tips som kan vara till hjälp för dig och och din familjs utveckling.

Är du beredd att börja? Redskap: Ta fram ett block och en penna.

Vem kan hjälpa mig att hitta balans mellan arbete, fritid och familj? 

Att hitta mentorer och fyra olika typer av mentoring

1. Från historien - Historiska förebilder

T ex: Moder Theresa, Jesus, Mandela, eller någon annan du ser upp till.

Jag lär, tar till mig från böcker och info.

Skriv upp på blad enligt nedan:

Vilka personer? Vad kan jag lära mig av dem?

2. Från nutiden

Jag lär, tar till mig från böcker och info.

Skriv upp på blad enligt nedan:

Vilka personer? Vad kan jag lära mig av dem?

3. Rådgivare

Jobbet, familj och fritid, en rådgivare träffar du ca 2 ggr per år.

Du kan ha en rådgivare per område. Skriv upp på blad enligt nedan:

A) Vilka människor har tills nu influerat mitt liv?

B) Vad har jag lärt mig av dem?

C) På vilket sätt och när kan jag tacka dem för vad de har betytt för mig?

4. Möjliga tränare i mitt yrke, familj/släkt och fritid

Träffas minst 6 ggr per år, Skriv upp på blad enligt nedan:

A) Potentiella tränare?

B) Vad vill jag lära mig?

C) Hur kan jag bygga upp relationer till dem?

Slutligen några tips när du ska ta kontakt med en tränare, rådgivare, mentor!

  1. Var läraktig och ivrig att lära
  2. Skriv ner dina förväntningar, vad du vill lära dig, hur ofta och hur länge.
  3. Gör en lista för arbete, familj och fritid
  4. Fråga han eller hon, ta kontakt!
  5. Var beredd att ta dig till din mentor, rådgivare och bjud på lunchen, fikat.

Tre saker att ta med sig; för det första; låt det vara kul och gärna en måltid med när ni träffas. För det andra; ta upp något som är viktigt för dig, tex: kontakta någon som har ett fungerande äktenskap och fråga hur funkar det för er, berätta. För det tredje; kontakta gärna en mentor som du passar ihop med helt enkelt.

Läs vidare: Så skaffar du en mentor som får dig att växa

Slutligen, du och din familj är värd att hitta livsbalans och att få stöd och råd på alla livets områden, men det börjar med om du tar dig tid för ny input och att prioritera. Varför inte se över de fyra olika mentorsmöjligheterna redan idag, Från historien - Historiska förebilder, Från nutiden, Rådgivare, Möjliga tränare i mitt yrke, familj/släkt och fritid. Det är du värd!

Ämnen

Välj kommun från listan