Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Förslaget om patent för datorrelaterade uppfinningar ses öve

Förslaget om patent för datorrelaterade uppfinningar ses öve 09 feb 2005 06:24 #174

  • danne
  • danne's Avatar
  • OFFLINE
  • Jag postar några inlägg till..
  • Inlägg: 507
  • Tack mottaget: 1
EU-parlamentet ger kommissionen i uppdrag att syna förslaget om patent för datorrelaterade uppfinningar.Direktivförslaget om patent på datorrelaterade uppfinningar har vållat livlig debatt. Trots att förslaget går ut på att harmonisera och förtydliga det rådande rättsläget så har många hävdat att EU varit på väg att tillåta patent på mjukvara.Svenskt Näringsliv har ställt sig positivt till ett direktiv som förtydligar tillämpningen av rådande regler. Tyvärr har stora delar av parlamentet arbetat för att ge det ursprungliga direktivförslaget en annan inriktning.Parlamentet föreslår inskränkningar i möjligheterna att patentera datorrelaterade uppfinningar. Uppfinningar som finns inom i stort sett alla industrier, inte bara IT-relaterade industrier.Sådana inskränkningar skulle vara förödande för svenskt och europeiskt näringsliv. Ska målen med Lissabonagendan uppnås och Europa vara konkurrenskraftigt måste det finnas möjligheter att skydda tekniska idéer. Annars finns inte utrymme för innovatörer och företag att satsa tid och pengar på resurskrävande forskning och utveckling.Efter överläggningar med kommissionären Charlie McCreevy beslutade parlamentets legala utskott häromdagen att be kommissionen se över förslaget innan det på nytt behandlas av parlamentet. Även om det ännu inte är klart hur kommissionen kommer att ställa sig till parlamentets begäran kommer den under våren planerade andra läsning i parlamentet sannolikt inte att bli av.Svenskt Näringsliv beklagar att det nu inte gått att få fram ett direktiv i linje med rådets gemensamma ståndpunkt, ett direktiv som utan att vare sig inskränka eller utöka möjligheten till patent harmoniserar och förtydligar gällande regler.Svenskt Näringsliv är av den uppfattningen att det viktiga är att datorrelaterade uppfinningar även fortsättningsvis kan ges de skyddsmöjligheter som gäller i dag. Ser inte kommissionen att det finns någon möjlighet att få igenom ett direktiv som säkerställer rådande möjligheter till skydd bör förslaget återkallas.Källa: Svenskt Näringsliv
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se


www.spaweekendhotell.se - Spa portal

Välj kommun från listan