Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag

Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 03 jan 2014 15:53 #48650

Försöker att förstå vilka möjligheter det finns att som privatperson bli ägare av dotterbolaget innan årets utgång (2013-12-31). Jag vill bli ägare till dotterbolaget 2013-12-18 men göra inbetalningen till moderbolaget 2014-01-18 (inom en månad).

Jag äger 100% av Moderföretaget AB.
Moderföretaget äger 100% av Dotterföretaget AB (50000kr).

Då jag är styrelseordförande i båda bolagen så gäller förbjudet lån. Dock förstår jag inte om man kan få dispens på grund av "Komersiellt lån", "Lån till förvärv av aktier i dotterbolag" eller andra förutsättningar. Om detta inte går så antar jag att det måste tas som nettolöneavdrag.

1. Kan man lösa detta genom skuld till moderbolaget? Hur bokför man detta?

2. Finns det något annat sätt att göra det på för att slippa nettolöneavdrag? Hur bokför man detta i så fall?

3. Om 1 och 2 inte går, hur bokför jag nettolöneavdraget?

Tack på förhand!
/Hans

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 04 jan 2014 10:05 #48655

Är det bokslut i båda bolagen 31/12?

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 04 jan 2014 13:05 #48657

Ja, båda bolagen har bokslut 31/12.
/Hans

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 04 jan 2014 17:40 #48659

Ja, då får du ta det försiktigt. Jag kan inte komma på nån annan variant än avdrag på lönen. Aktiebolagslagen är ju tydlig och hård med att du inte får låna eller gynnas på nåt vis.

Har du ingen kompis ( utanför närståendekretsen) med eller utan bolag som kan låna pengarna, och sen i sin tur låna ut dom till dig?

Inte så snyggt, men en möjlighet.

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 04 jan 2014 23:03 #48660

Hej,
Detta fungerar inte då datumet 31/12 ändå har passerat. Om jag inte kan sätta det som en skuld (som måste vara till mig själv då det är jag som ska äga företaget) så måste ju pengarna ha bokförts på kontot innan 31/12....så det hjälper nog inte.

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 05 jan 2014 09:32 #48661

Nej, det krånglar ju till saker när man är ute i efterhand, tyvärr.

Har du gjort några åtgärder i december som kan styrka överlåtelsen? Det handlar ju om anmälan till skatteverket, eventuell ny bolagsstämma, anteckning i aktieboken. Det är ju såna saker som också påverkar trovärdigheten i affären. Jag antar att du vill ha dom innan årsskiftet för att kunna ta utdelning för 2014?

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 09 jan 2014 23:15 #48729

Hej,
Anledningen till att jag vill sälja dotterbolaget är att jag vill slippa koncernredovisningen nästa år. För tillfället kan jag åberopa förenklad koncernredovisning men vid nästa årsredovisning kommer jag nog inte att få dispens för detta vilket gör redovisningen så mycket jobbigare (gör det själv).

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 10 jan 2014 07:40 #48730

Uppfyller du alltså kraven för att räknas som 'större koncern' ?

Dessa alltså:

6. större koncerner:
–koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller
– koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor"
Senast redigerad: 10 jan 2014 07:43 av Ingvar Wogenius.

Re: Privat skuld 30 dagar till moderbolag för köp av dotterbolag 10 jan 2014 10:18 #48731

Ok, om det är som du skriver ovan så klarar jag mig.
Tack!
Moderatorer: John Knutsson
 

Välj kommun från listan