Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Kan det vara lönsamt att låta en medarbetare gå ner i arbetstid?

Dela artikeln
onsdag, 22 januari 2014 1

Magnus JahnssonEfter att ha jobbat mer än heltid i flera år är det inte helt ovanligt att medarbetare når en punkt då de börjar ifrågasätta hur de vill arbeta i framtiden och reflektera över hur de vill spendera resten av sin karriär. Förändringen kan utlösas av en avgörande livshändelse, exempelvis att medarbetaren bildar familj, men också av nya prioriteringar och en önskan om att förverkliga sig själv på andra sätt än genom en traditionell anställning. 

Som arbetsgivare är det lätt att se rött och fokusera på de problem som behöver lösas när medarbetare framför önskemål på att gå ner i arbetstid, men Magnus Jahnsson, som själv trappat ner från att jobba fem till tre dagar i veckan som regulatoriskt ansvarig på ett läkemedelsbolag, anser att arbetsgivare istället bör betrakta den typen av önskemål som en möjlighet till nöjdare och mer högpresterande medarbetare.

- Eftersom medarbetare som vill minska sin arbetstid innebär en del merarbete i form av planering och administration är det fullt förståeligt att arbetsgivare sällan jublar när en medarbetare vill gå från heltid till deltid, säger Magnus Jahnsson, som själv nästan halverade sin arbetstid för två år sedan.

Förverkligade livsdröm efter tjugo år i läkemedelsbranschen

Efter tjugo år i läkemedelsbranschen valde civilingenjören Magnus Jahnsson att satsa på sin livsdröm, att skriva thrillers i läkemedelsmiljö. För att frigöra tid till skrivandet kom Magnus överens med sin arbetsgivare, ingenjörsbolaget Pharmadule, om att minska sin arbetstid från 100 till 60 procent. Det resulterade i en win-win överenskommelse för såväl Magnus som hans arbetsgivare.
 
Hans tips till arbetsgivare vars medarbetare framför önskemål om att trappa ner på sin arbetstid är att avsätta ordentligt med tid till ett samtal där ni diskuterar hur nedtrappningen kan lösas utifrån ett praktiskt perspektiv. Han poängterar också vikten av att ha tydliga regler för vad som gäller kring exempelvis övertidsarbete.

Fundera kring dina prioriteringar

- Min erfarenhet är att fler arbetsgivare än man kan tro är mottagliga för den här typen av förslag om man bara presenterar det på rätt sätt. Mitt tips till medarbetare som drömmer om att minska sin arbetstid för att få mer tid över till annat är att fundera på vad som verkligen är viktigt för dig. Att gå ner i arbetstid innebär visserligen en lönesänkning, men det är ofta möjligt att klara sig på en lägre lön. För min del uppvägs det av en ökad livskvalitet som är värd mycket, säger Magnus Jahnsson.

Han ville kunna fokusera mer på skrivandet men var samtidigt inte beredd att ge upp den trygghet och de utmaningar han får genom sitt jobb. 2009, i efterspelet av finanskrisen, fick Magnus Jahnsson möjlighet att arbeta 80 procent och samtidigt behålla 90 procent av sin lön. Då kunde han ägna sig åt skrivandet en dag i veckan, men upptäckte snabbt att han ville skriva mer och funderade på hur han skulle kunna hitta en lösning som passade. Två år senare arbetar Magnus Jahnsson fortfarande tre dagar i veckan på Pharmadule och två dagar i veckan med att skriva thrillers.

Minskad arbetstid kan leda till ökad effektivitet

Han menar att medarbetare som går ner i arbetstid ofta blir betydligt mer effektiva när de väl befinner sig på jobbet. Det gör att arbetsgivaren får mer valuta för varje arbetad timme.

- Deltidslösningar lämpar sig förstås i första hand för arbeten där resultatet är viktigast och vägen dit är mindre viktig, där individen har möjlighet att planera sin egen tid och arbetsinsats och där resultatet inte är avhängigt av närvaro. Det är viktigt att följa upp överenskommelsen med jämna mellanrum, den kan eventuellt behöva justeras efterhand. Skriv ett ordentligt avtal som reglerar er överenskommelse, den fungerar som en trygghet för er båda, i synnerhet eftersom förutsättningarna ofta förändras under resans gång, säger Magnus Jahnsson.

Foto: Stefan Steff” Granström

Kommentarer

  • Gunilla Karlén
    Gunilla Karlén tisdag, 28 januari 2014

    Läste nyligen om ett företag som låter sina anställda jobba 6 tim men betalar för full arbetstid. Detta företag har oerhört nöjda anställda och många vill ha jobb där, de får ansökningar hela tiden och anses väldigt attraktiva. Jag tror många skulle tjäna på att jobba mindre.

Välj kommun från listan