Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Mångfald skapar kreativa och trivsamma arbetsmiljöer

Dela artikeln
måndag, 13 januari 2014 0

Magnus DalsvallI den globaliserade värld som vi lever i, är det viktigt att företag och organisationer tar vara på den mångfald som finns i samhället. Magnus Dalsvall, som är författare till Bortom Tankefällan, har arbetat som personalchef i 27 år i företag som SAS, BP och Telia. För honom är arbetet med mångfald lönsamt och berikande. Mångfald har en stor rekryteringspotential som borde användas betydligt mer i ”kriget om talangerna”, säger han.

Att mångfald ger bättre affärsmöjligheter är Magnus Dalsvall fullt medveten om.
- Vi har en situation i Sverige där organisationerna är tysta, homogena och i stort sett präglade av likatänkande. Mångfald uppmuntrar till att tänka utanför ramen, vilket skapar en mer kreativ och trivsam arbetsmiljö, säger han.

Omedvetna fördomar

− Jag kom i kontakt med temat mångfald när jag som personalchef för Solna stad startade projektet ”(O)medvetna fördomar” tillsammans med Ann Fagraeus. Då upptäckte jag den politiska korrektheten; man sade rätt saker men gjorde i verkligheten något helt annat. Vi bär alla på omedvetna fördomar som vi måste bli medvetna om för att kunna hantera dem vid t.ex. anställningsintervjuer och interkulturella möten, förklarar Magnus.

Sverige måste bli bättre på mångfald

Enligt Magnus Dalsvall,är företag i Sverige generellt väldigt dåliga på att arbeta med mångfald. I synnerhet de högre cheferna och ledningsgrupperna som tenderar att vara mycket homogena, vilket hindrar en positiv utveckling inom området.
– Det är inte så konstigt att det ser ut som det gör. Jag brukar roa mig med, när företag lyfts fram som föregångsexempel inom mångfald, att titta på hur den högsta ledningsgruppen är sammansatt. Och det är alltför sällan, om någonsin, som jag blir imponerad, säger han.

Effekten av att inte bry sig

Vad händer när företag inte tar hänsyn till mångfaldsfrågan?
 – På kort sikt kan det ge en starkare känsla av gemenskap, ett ”vi och dom” tänkande som exkluderar oliktänkande.
På lång sikt kan det leda till stagnation, förlorade affärer, större personalkostnader, otrivsel, tysta organisationer och i värsta fall konkurs, berättar Magnus.

Mångfald i framtiden

Det är förståeligt att svårigheter med att handskas med mångfald leder till problem vid rekrytering, menar Magnus Dalsvall.
 – Jag kan tänka mig att företag som har problem med detta, sakta kommer att förtvina i brist på nya idéer, kompetens och oliktänkande. De företag som är mer alerta i frågan kommer att kunna ta marknadsandelar. Jag hoppas att det blir bättre på sikt, annars får vi problem i Sverige.

Magnus Dalsvalls tips på hur du ökar mångfaldsarbetet:

  • Kartlägg företagets nuvarande mångfaldsarbete.
  • Uppmärksamma de personer som kommer från en underrepresenterad grupp och uppfyller kravprofilen.
  • Bli medveten om dina (o)medvetna fördomar.

Välj kommun från listan