Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Tankefält terapi för ägaren och de anställda

Tankefält terapi för ägaren och de anställda 27 dec 2006 20:44 #5792

Dags att "rensa ur systemen"?Behandlingen i Tankefältsterapin grundar sig på att diagnostisera och behandla kroppens energisystem.Kortfattat bygger behandlingstekniken på att kroppens energisystem är kontrollsystemet för alla negativa emotionella obalanser och utgör grunden för prestationshämningar inom alla områden.Vad gäller känslomässiga störningar och blockeringar maskerar man ofta dessa och försöker dämpa sin ängslan och oro genom att inta olika substanser eller genom att utföra olika tvångsmässiga beteenden som exempelvis ätstörningar, droger, rökning, och nagelbitning.Alla begär efter en spänningsdämpare är en tillfällig maskering av rädslan. Genom att aktiviteten utförs får man en tillfällig sinnesro. När oron åter ökar måste proceduren upprepas på nytt och därmed skapas en ond cirkel.Om inte den "nervlugnande" aktiviteten utförs regelbundet kommer oron att stiga okontrollerat vilket innebär att handlingen måste utföras, även om den är skadlig, till exempel i fråga om läkemedelsmissbruk, rökning eller alkohol.Då behandlingen inriktar sig på att korrigera orsaken till problemet så erhålls en otroligt snabb effekt och den känslomässiga blockeringen eller begäret försvinner utan några abstinenssymtom eller andra besvär.Ett abstinensbesvär kan ses som enbart ett tecken på att grundorsaken till problemet fortfarande finns kvar!Prestationsångest är en av de vanligaste orsakerna till känslomässiga obalanser. Vår egen misskreditering av den egna förmågan kan ta sig de mest skiftande uttryck.Prestationsångesten innebär att vi är rädda för att inte räcka till. Föreställ dig att utan rädsla eller nervositet hålla ett offentligt tal (en mycket vanlig källa till rädsla), eller tänk dig att vara fri från rökbegär, alkohol, droger eller andra tvångshandlingar utan att behöva plågas av abstinensbesvär, samvetskval eller ångest.Tänk dig ett liv utan den frustration som uppstår genom olycklig kärlek eller från rädsla att inte räcka till på arbetsplatsen, i karriären eller i idrottssammanhang.Kort sagt, tänk dig att vara fri från all prestationsångest eller liknande känslomässiga blockeringar som verkar hämmande på ditt liv och din förmåga att nå dit du vill.

Välkommen för konsultation.R. Larsson i Göteborg

www.tfterapi.info.se

tel 0732-63 64 88
ankefält terapi är en metod som kan hjälpa dig gå på djupet med dig själv och som "rensar ur systemet".Alla typer av "obehagliga känslor" kan behandlas och prestionsförmågan kan förhöjas.Läs mer på www.tfterapi.info.se
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan