Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Procentsatser och belopp 2014

Dela artikeln
onsdag, 25 juni 2014 0

På den här sidan finner du aktuella procentsatser och belopp som avser 2014 (inkomster som deklareras 2015) som företag normalt använder sig av.

Arbetsgivaravgifter

 • 31,42 % för personer födda mellan 1949 och 1987
 • 15,49 % för personer födda mellan 1988 senare
 • 10,21 % för personer födda mellan 1938 och 1948
 • 0 % för personer födda 1937 eller tidigare

Egenavgifter

 • 29,51 % (1 karensdag)
 • 28,97 % för personer födda mellan 1949 och 1987 (7 karensdagar)
 • 28,88 % (14 karensdagar)
 • 14,89 % för personer födda mellan 1988 och senare (7 karensdagar)
 • 10,21 % för personer födda mellan 1938 och 1948 (7 karensdagar)
 • 0 % för personer födda 1937 eller tidigare (7 karensdagar)
 • 28,71 % för inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp (30 karensdagar)

Egenföretagare får göra ett schablonavdrag på maximalt 25 % av överskottet i näringsverksamheten och maximalt 10000 kronor. Delägare i handelsbolag får göra ett maximalt avdrag på 20000 kronor. Schablonavdraget är 14 % för personer födda 1988 eller senare och 10 % för personer födda mellan 1938 och 1948.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar inte egenavgifter utan denne betalar särskild löneskatt med 24,26 % med ett högsta schablonavdrag på 20 %.

Moms

 • 25 %, generell skattesats
 • 12 %, livsmedel, restaurang (ej vin och sprit) och hotell m.m.
 • 6 %, dagstidningar, persontransporter, böcker m.m.

Skattefria gåvor till anställda

 • Julgåva 450 kr inkl. moms
 • Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
 • Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Kostförmån ej vid representation

 • Frukost 42 kr/dag
 • Lunch/middag 84 kr/dag
 • Helt fri kost (minst tre mål per dag) 210 kr/dag
 • Fri kost som ingår i biljettpris på t.ex. flyg är skattefri under tjänsteresor

Representation

 • Lunch eller middag och liknande 90 kr exkl. moms
 • Frukost och andra måltider 60 kr exkl. moms
 • Golf, teater och liknande 180 kr exkl. moms

Traktamente inom Sverige

Andra traktamentsbelopp än nedan angivna kan följa av kollektivavtal, den del som överstiger den skattefria delen är i så fall skattepliktiga.

 • Hel dag, 220 kr per dag. Resan påbörjas före 12 eller avslutas efter 19.
 • Halv dag, 110 kr per halv dag. Resan påbörjas efter 12 eller avslutas före 19.
 • Efter tre månader, 154 kr per dag.
 • Nattschablon, 110 kr.

Traktamente skall reduceras med fria måltider och den anställde beskattas för kostförmån (se ovan).

 • Reducering för helt fria måltider, 198 kr
 • Frukost och lunch/eller middag, 121 kr
 • Lunch och middag, 154 kr
 • Enbart lunch eller middag, 77 kr
 • Enbart frukost, 44 kr

Traktamente utomlands

Vid traktamente för utlandsresor använder man sig av ett normalbelopp som varierar mellan olika länder när man reser utomlands. Hänvisning till Skatteverket. De olika normalbeloppen reduceras vid fri kost med följande procentsatser:

 • Reducering för helt fria måltider, 85 %
 • Frukost och lunch/eller middag, 50 %
 • Lunch och middag, 70 %
 • Enbart lunch eller middag, 35 %
 • Enbart frukost, 15 %

Bilersättning

 • Skattefri bilersättning på 18,50 kr/mil när egen bil används i tjänsten.
 • Skattefri ersättning på 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr/mil för övriga drivmedel när förmånsbil används i tjänsten och den anställde betalar drivmedel själv.

Brytpunkter och högsta gränser för förmåner

 • Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt är 433 900 kr per år.
 • Brytpunkt för att betala 25 % i statlig inkomstskatt är 615 700 kr per år.
 • Högst pensionsgrundande inkomst (PGI) är 426 750 kr per år.
 • Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SIG) är 333 000 kr per år.

Tjänstepension

Avdrag får göras för premier för tjänstepensioner med normalt upp till 35 % av löneunderlaget och lönegränsen är 1 268 571 kr.

Inkomstskatt för juridiska personer

Bolagsskattesatsen är 22 %

Inventarier av mindre värde

Företag får göra avdrag direkt vid inköp av inventarier om de uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp, dvs. 22 200 kr.

Förseningsavgifter

 • Skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgifter 500 kr, i vissa fall
 • 1 000 kr
 • Kvartalsredovisning för moms vid handel med andra EU-länder 1 000 kr
 • Inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar 5 000 kr, högre belopp vid längre förseningar.
 • Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kr, högre belopp vid längre förseningar.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan