Startsida

Rolf Laurelli

Rolf Laurelli

Artiklar av Rolf Laurelli

Öka försäljningen på 5 dagar - tips från säljexpert

  Under ett femdagars schema får du ta del av Rolf Laurellis bästa tips för hur du ökar din försäljning. Vi startar... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 4 minuter

Välj dina mål

För att kunna se till att det är du själv som styr affären och inte kunden så är det viktigt att du vet vad du vill och hur du... Läs mer

Sälj med hjälp av humor

Skapa bättre gemenskap och en djupare positiv relation med kunden! Satsa på humor så går det lättare. Det beror på att när du... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 3 minuter

Hjälp kunden att bestämma sig!

Kunden ska fatta beslutet Det finns bara ett sätt att få din kund att göra det du vill att han ska göra. Det är att få din... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 2 minuter

Belöningssystemen i en säljorganisation som bevisligen fungerar

Tre grundformer av lön För att avlöna säljare brukar det heta att det finns tre former av lön: A. fast lön B. rörlig lön C.... Läs mer
av Rolf Laurelli i Ledarskap | 5 minuter

Så fungerar säljare och hur du håller dem motiverade

Säljarnas motivation En säljares motivation är i hög grad avgörande för medarbetarens försäljningsresultat. Enligt ordboken... Läs mer
av Rolf Laurelli i Ledarskap | 8 minuter

Så skapar du en effektiv säljorganisation

Fastställ din säljorganisationen i ett tydligt organisationsschema. Vi vill varna för att styra säljarbetet utan en klar och tydlig... Läs mer
av Rolf Laurelli i Ledarskap | 5 minuter

Hur du skriver en offert som säljer

Offertens roll Säljande offerter innebär att offerten ska ha en säljande roll i affärerna och inte bara en uppräkning av priser... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 3 minuter

Professionell Telefonförsäljning

Varje gång du själv ringer en kund eller ett kundämne öppnar sig samma möjligheter. På samma sätt som marknadsföringsmetoder... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 1 minuter

Key Account Management, KAM

För många år sedan fanns betydelsefulla och viktiga kunder på en särskild lista hos leverantörerna och hade därför en... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 1 minuter

Grunderna inom försäljning

Sträck på ryggen och acceptera ditt yrke och var stolt över din uppgift att vara säljare. Du ska veta att det är säljaren som... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 1 minuter

Merförsäljning skapas av relationer

För att få kunden att återkomma med köp måste du vårda dina kunder. Kontakt, samarbete, förtroende och tillit är och blir... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 2 minuter

Kundvård

Därför måste du alltid vara kunnig och veta var din konkurrent har sina starka och svaga sidor, det som din konkurrent är bra på... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 1 minuter

Köpsignaler och avspark

Då du ser/hör en intressesignal och du ska presentera din tjänst eller produkt eller göra en demonstration ska du alltid göra en... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 2 minuter

Behovsanalys och Bemöta invändningar

Det finns nämligen endast ett sätt att få någon att göra något, det är att få vederbörande att själv vilja göra det. Kom... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 1 minuter

Förberedelse och Kontakta/boka möte

Ungefär 10-30 % av kundtiden används till verklig säljpresentation och förhandling mot målsatta avslut. Det ger cirka 20... Läs mer
av Rolf Laurelli i Försäljning | 2 minuter