Thomas Gut

Thomas Gut

Artiklar av Thomas Gut

Lite till om effektivitet

Effektivitet handlar också om att hitta balansen mellan produktivitet och nytta. Till det kommer en avvägning mellan kompetens och... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Är du effektiv som chef och ledare?

Du är chef för en organisation, ett företag, en myndighet, en avdelning eller en enhet inom en större organisation (eller ett... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Växla roll i chefskarriären

Alla arbetsplatser och alla roller påverkar oss och vårt beteende. Vi blir miljöskadade var vi än jobbar och vad vi än arbetar... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Chefens framgång: faktorer och kriterier

Idag skriver jag om framgångskriterier som ger svar på frågorna ”hur vet du att du når framgång?” och ”hur motiverar... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Kritiska framgångsfaktorer - vilka är dina?

Som chef eller projektledare måste du ha en klar uppfattning om de kritiska framgångsfaktorerna för företaget, projektet eller... Läs mer
av Thomas Gut i Affärsutveckling | 2 minuter

Var hittar chefen sanningen?

Sanningen är inte lätt att få tag på. Existentialisterna säger att det inte finns någon. Historien ändras beroende på vem som... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Ledarskap - inte demokrati

Ledarskapet är inte demokratiskt. Det kan vara rättvist, lyhört, baserat på dialog, diskussioner och medarbetarinflytande men... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Hålla ihop: Identitet skapar effektivitet

Den fjärde hörnstenen i chefskapet är att hålla ihop medarbetarna. Att skapa en tydlig identitet och en plats för företaget eller... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Rekrytering och delegering - specialistjobb och magkänsla

I ståndsamhällets England fanns en anekdot om en sökande som fick frågan om numret på droskan han for till intervjun med.... Läs mer
av Thomas Gut i Personal och HR | 2 minuter

Att utveckla: Planera är lätt - innehåll är svårt

Leda, Utveckla, Rekrytera och Hålla ihop – Utveckling krävs ständigt. En verksamhet kan aldrig bli statisk. Kundernas önskemål... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Tre frågor som stärker dig som ledare

Vad leder du? handlar om verksamheten - om sambandet mellan affärsidé, processer och framgångs-faktorer. Du formulerar en... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Chefskap: ett riskfyllt och spännande äventyr

Ingredienserna i chefens kaka är: 1. Leda 2. Utveckla 3. Rekrytera och delegera 4. Hålla ihop Till detta recept kommer risk som... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Vilken är den bästa ledarstilen?

Funderar du på vilken ledarstil som är bäst? Ska du vara auktoritär, empatisk, snäll eller som domarna i Idol? En del chefer ser... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

Chefen ska inte vara bäst på jobbet!

Ser du chefsyrket som ett servicejobb eller som ett övermäktigt uppdrag? Din uppgift är inte att vara bäst på jobbet. Din uppgift... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 1 minuter

Chefen och ledarskapets vision

I en tidigare artikel skrev jag om att hålla en vision för verksamheten och min syn på orden vision (långsiktig idealbild), mål... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter

När företaget växer blir du chef men vad gör en chef egentligen?

Som chef gör du förstås en massa olika saker: marknadsför, produktutvecklar, rekryterar, följer upp ekonomin, finansierar, håller... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 3 minuter

När företaget växer blir du chef

Företaget växer, du anställer medarbetare och plötsligt har du en ny roll – du är chef! Grattis till ett spännande och... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 4 minuter