Monica Ivesköld

Monica Ivesköld

Artiklar av Monica Ivesköld

Distansarbete då, nu och i framtiden

Monica Ivesköld, som var en av de första att ta fram digitaliserade distansutbildningar i Sverige på 1980- och 1990-talet, avrundar... Läs mer

Upplevelsen hos betraktaren ger dig en nyckel till lycka

I förra avsnittet fick du läsa om att delad lycka är dubbel lycka. Vi är allra lyckligast när vi får dela vår upplevelse med... Läs mer

Delad lycka är dubbel lycka

I första avsnittet fick du fundera över vad som gör dig unik – din USP – Unique Selling Point. Numera talar vi mer om UBP –... Läs mer

VAD älskar du att göra?

I förra avsnittet fick du veta vilken fråga du kan börja med att ställa dig, för att skapa lycka. Första frågan är:  VEM är... Läs mer

Lycka skapas av att veta VEM du är

Del ett i vad som skapar lycka hittar du här När jag frågar folk om de är lyckliga svarar de ibland: - Tja det är jag väl, tror... Läs mer

Vad skapar lycka hos oss människor?

Under ett antal månader har jag bloggat om digitala utbildningar via min egen websida och Möteseffektivitet via en... Läs mer

Kommunicera med ditt undermedvetna

Förra delen hittar du här. Och första här. Du måste alltid ha en checklista – en handlingsplan – för att synliggöra vad som... Läs mer

Mätbara mål och processer

Förra delen hittar du här. För att säkerställa ett resultat för kvalitetsarbetet, behövs alla punkterna nedan: 1. Text 2.... Läs mer

Mental påverkan - Upplev för att må bra

För att sammanfatta förra delen. Det gäller att hitta metoder. För att få en effektiv verksamhet måste varje arbetsprocess... Läs mer

Möteseffektivitet och processoptimering

I förra avsnittet konstaterades: För att bli effektiv måste vi utnyttja alla våra förmågor. Vi måste tillåta vårt... Läs mer

Planera med kalender - så skapas riktig effektivitet

I första delen informerade jag om vikten av att veta VAD du vill samt kartläggningen för att SE och FÖRSTÅ vad du faktiskt... Läs mer

Effektivitet med hjälp av mental påverkan

Var jag än kommer så talar människor om effektivitet men få har fullt ut ”verkställt” vad det egentligen handlar om för att... Läs mer