Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Dela artikeln
fredag, 04 juli 2014 0

Alla skatter och avgifter som omfattas av skatteinbetalningslagen ska bokföras på skattekontot hos Skatteverket. Detta gör det lätt att följa alla betalningar såsom arbetsgivaravgifter, anställdas preliminärskatt, moms, punktskatter och F-skatter. 

Skatter i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Alla juridiska personer som är bokföringsskyldiga ska se till att alla transaktioner som påverkar skattekontot tydligt syns i räkenskaperna. Det gör man genom att ha ett konto som har samma transaktioner som skattekontot hos Skatteverket. Det kan även vara bra att skilja på de olika skatte- och avgiftsbeloppen genom att bokföra dem på olika konton. När det sedan är dags för skattedeklarationen så omför man beloppen till konto 1630 (Avräkning för skatter och avgifter). Från det kontot bokför du sedan betalningen. Skulle du vid bokslutet ha en skuld på skattekontot så kan det vara bra att flytta saldot till konto 2850 (Avräkning för skatter och avgifter).

Exempel på inbetalning till skattekontot

Ditt företag gör en inbetalning till skattekontot via plusgiro på 15000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

15000

 

1920

Plusgiro

 

15000

Inbetalning av F-skatt

F-skatten ska man ha som en löpande skattefordran och omfattar bland annat fastighetsskatt, särskild löneskatt och moms så det kan vara svårt att veta exakta beloppet för vardera. Vid bokslutet är det därför bra att börja med att räkna ut momsen och sedan fortsätta med de andra.

F-skatten går att bokföra på två olika sätt; enligt fordringsvarianten och enligt kostnadsvarianten.

2 exempel på betalning av F-skatt

Du bokför enligt fordringsvarianten och bokför därmed F-skatten som en fordran vid betalningen på 3000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

 

3000

2510

Skatteskulder

3000

 

Om du istället skulle bokföra enligt kostnadsvarianten så bokar du F-skatten som en kostnad vid betalning.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

 

3000

8910

Skatt som belastar årets resultat

3000

 

Årets skatt i Aktiebolag

När du i årsbokslutet kommit fram till årets resultat före skatt så är det dags att bland annat göra avdrag för icke avdragsgilla kostnader, skattefria intäkter, avyttring av delägarrätter och eventuella underskott från tidigare år.

Exempel på bokföring av årets skatt

Efter alla poster är ordnade så får du fram att årets skatt blir 12000 kronor i bokslutet.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2510

Skatteskulder

 

12000

8910

Skatt som belastar årets resultat

12000

 

Skulle det vid kontroll efter att du fått slutskattebeskedet visa sig att du måste betala in ytterligare 1000 så ska även denna summa bokföras.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2510

Skatteskulder

 

1000

8910

Skatt som belastar årets resultat

1000

 

Du har då även betalat in för lite till skattekontot och får göra en så kallad fyllnadsinbetalning till skattekontot.

Exempel på Intäkts- och kostnadsränta

Vid överskott på skattekontot så betalas en intäktsränta ut och vid underskott så får du en kostnadsränta. Intäktsräntan på skattekontot är skattefri medan kostnadsräntan inte är avdragsgill.

Företaget har fått en intäktsränta på kontot på 500 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

500

 

8314

Skattefria ränteintäkter

 

500

Företaget har fått en kostnadsränta på kontot på 500 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8423

Räntekostnader för skatter och avgifter

500

 

1630

Avräkning för skatter och avgifter

 

500

Skatter i handelsbolag

I handelsbolag betalar ägarna A-skatt och därför har varje delägare ett eget konto där man bokför egna uttag. F-skatten betalas endast för de skatter och avgifter som rör handelsbolaget och dessa ska regleras på skattekontot. Hit kan höra fastighetsskatt, särskild löneskatt och pensioner för anställda. I övrigt betalas skatten precis som för juridiska personer. Delägarnas skatteskulder på inkomst av näringsverksamhet är därmed privata.

Exempel på inbetalning till skattekonto för delägare

Du som delägare betalar in SA-skatt på 10000 kronor till skattekontot från företagets plusgiro.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1920

Plusgiro

 

10000

2012

Avräkning för skatter och avgifter

10000

 

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan