Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Skattereformen som försvann!

Dela artikeln
måndag, 29 oktober 2012 0

Skatternas betydelse för ökat företagande.

För några decennier sedan hade vi den stora skattereformen som gick ut på att ingen skulle betala med än hälften i skatt på en inkomstökning. Skattesystemet har urholkats sedan dess. Idag betalar en miljon inkomsttagare ändå mer än det!

Skattetrycket har minskats genom jobbskatteavdrag, borttagen förmögenhetsskatt, rot – och rutavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Men tyvärr räcker inte detta.

Arbetslösheten diskuteras men skatterna har tappats bort i debatten.

Enligt Novus undersökning (DI 6/7) ansåg 60 % att de äldre skulle få sänkt skatt. Tyvärr skapar nog inte en sänkning av pensionärernas skatt inte så många fler arbeten. Endast 28 % ansåg att regeringen skulle sänka inkomstskatten. Andra typer av skattesänkningar skulle kunna skapa fler jobb.

Längst ner hamnade företagarens situtation. Detta visar på en attityd i samhället där man endast är intresserad av omfördelning av resurser, när man istället borde bry sig om hur vi ska få ökad tillväxt och sysselsättning. En sänkt bolagsskatt hjälper inte den enskilde näringsidkaren. Den betalar inte bolagsskatt utan egenavgifter under inkomstslaget näring. Många småföretagare driver idag enskild firma.

Visst kan skatteminskningar hos olika grupper ge ökad konsumtion, men det blir marginella effekter om man inte samtidigt ändrar villkoren för företagandet.

Nej, framför sänkta egenavgifter och fler incitament för att skapa och driva företag. Sverige har fortfarande en jämförelsevis hög beskattning av företagande. Ändra detta så vi kan få en högre tillväxt i Sverige!

Välj kommun från listan