Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Stad och kommun borde underlätta för bilpoolsutveckling

Dela artikeln
onsdag, 22 maj 2013 1

Anne-Christine CarlbergSverige och Stockholm växer och trafiken ökar. Kommuner är öppen för att sänka sina parkeringsbehovstal.

Vid uppförandet av Hammarby Sjöstad i Stockholm beräknade man med 1,5 bil per hushåll. Färre bilar, en väl utbyggd kollektivtrafik bidrar också till en bättre miljö. Genom att utöka användandet av bilpooler och utöka parkerings/uppställningsplatser kan vi få större flexibilitet, bra komplement till kollektivtrafiken och fler bilsnåla områden.

I Hammarby Sjöstad har integrationen mellan bilpoolsföretaget och stadsdelen fungerat bra. Projektetpåbörjades år 2000 och år 2006 delade ca 360 hushåll på cirka 30 bilar. Detta jämfört med att hushållen skulle innehaft 175 bilar enligt det planerade p-talet 0,5 per hushåll. Bilarna i bilpoolen bör vara miljöbilar och högst tre år gamla.

Kommuner borde upplåta mark för avställningsplatser/parkeringsplatser på centrala platser för att bilpoolsföretag skall kunna upplåta sina bilar.  

Kommuner borde också underlätta för fler företag inom bilpoolsbranschen att etablera sig. Idag finns det i Sverige bara två svenska kommersiella bolag. Överhuvudtaget borde samverkan mellan kommuner och privata företag utvecklas så till vida att det underlättas med tillståndsgivning och att det ges snabbare bygglov.

Om man har ett samarbete mellan kollektivtrafik och bilpooler får man en win-win-situation. Kollektivtrafiken får fler resenärer ju fler som är med i bilpoolen, och bilpoolerna får tillgång till ett stort kundunderlag. Och många är de företag som använder bil i sin verksamhet. Vi behöver också fler företag som har en miljöprofil. På så sätt kan vi öka förståelsen för företagande och miljöfrågor. Gemensamma insatser ger fler företag och en insats för miljön I Sverige!

Kommentarer

  • Cykeltaxi
    Cykeltaxi torsdag, 23 maj 2013

    Med mitt förslag skulle det vara ännu mer miljövänligt. I hela landet!
    Med minst 1500-tas gratis användande av kommunala Cykeltaxi skulle det generera minst 6000 arbetstillfällen för de mest utsatta idag. Ungdomar mellan 16-24 år. Kostnad: ca. 50 milj. Utopi? Nej! Kontakta mig gärna för mer detaljer. Har 13 års erfarenhet.

Välj kommun från listan