Arbetsrätt

Inom arbetsrätten är den viktigaste lagen lag om anställningsskydd (1982:80) som reglerar frågor som exempelvis typ av anställningsavtal, uppsägning, uppsägningstid, lön och andra förmåner under uppsägningstiden, avskedande, tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden och skadestånd.

Många regler finns dock istället i kollektivavtal, som reglerar löner och andra anställningsvillkor. Dessa avtal ingås mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation/arbetsgivare.

På denna sida finner du artiklar inom arbetsrätt. Har du en fråga är du välkommen att ställa den i forumet för juridik.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0