återförsäljare

Återförsäljaravtal mall

Många företag använder ofta handelsagenter och återförsäljare som distributionsväg för inhemsk försäljning och... Läs mer
0

Licensavtal mall

Med ett licensavtal menas vanligen ett avtal varigenom licensgivaren upplåter en ensamrätt till en utvald licenstagare. Man... Läs mer
0

Konsultavtal mall

Konsultavtal, även benämnt uppdragsavtal, är ett avtal för utförande av visst arbete mellan en uppdragsgivare/beställare och en... Läs mer
0

Vad är ett agentavtal? Läs här och beställ mall

En agentur är ett företag som förmedlar tjänster och produkter som någon annan har rättigheterna till. Ägaren till... Läs mer
0

Vad bör ett återförsäljaravtal innehålla?

Det finns flera alternativ att välja mellan när du som företagare vill få ut dina produkter på marknaden. Du kan givetvis välja... Läs mer
0

Hur skriver vi brev för att bli återförsäljare?

Jag och min bror håller på att starta ett företag där vi ska sälja, installera och serva pelletsbrännare och biobränslepannor... Läs mer
av Redaktionen i Experten | 2 minuter
0

Vad är ett uppdragsavtal? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är ett uppdragsavtal? Dokumentmallen Uppdragsavtal används framförallt i samband med olika former av affärssamarbeten... Läs mer
0

Vad är ett återförsäljaravtal? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är ett återförsäljaravtal? Dokumentmallen återförsäljaravtalanvänds då en tillverkare önskar upprätta ett avtal som... Läs mer
1