Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är byggjuridik. Inom entreprenadrätten har man samlat en del branschavtal som man har balanserat mellan partsintressen – beställaren kontra byggherren. Givetvis kan ni skapa ett entreprenadkontrakt med era egna villkor, men de får aldrig vara orimliga för då kan de jämkas eller lämnas utan avseende med stöd av exempelvis generalklausulen i avtalslagen. Likaså, om det finns ett område ni lämnar oreglerat i ett entreprenadkontrakt, kan det bli föremål för utfyllnad av s.k. dispositiv rätt, vid en eventuell tvist mellan er.

Det finns olika standardavtal som ska användas för olika områden. Ni måste först avgöra om det är nyuppförande av fastighet/tillbyggnad eller renovering, samt vilket ansvar ni vill att entreprenören skall ha över samtliga delar av entreprenaden vilket bland annat leder er till ett val mellan generalentreprenad eller totalentreprenad. En annan kategori som bestämmer vilket entreprenadkontrakt ni ska använda är om beställaren är konsument eller näringsidkare.

Vill ni göra undantag från entreprenadkontraktens bestämmelser eller utförligare beskrivningar, kan ni enklast göra detta genom att använda s.k. administrativa föreskrifter. Formregler för detta, för att skapa en enkel och tydlig struktur, finns att tillgå hos Svensk byggtjänst. Det finns böcker att tillgå inom ämnet som kategoriseras utifrån respektive område i ett entreprenadkontrakt med tillhörande grundformulering.

På företagande.se har vi dock en jurist med mångårig erfarenhet av entreprenadjuridik. Vi har därför upprättat entreprenadkontrakt inom olika områden. Ni kan här läsa artiklar inom entreprenadjuridik och ladda ner samtliga entreprenadkontrakt som publiceras på företagande.se

Har du en specifik fråga inom entreprenadjuridik är du välkommen att ställa den i forumet.

0
0
0