Ledarstilar som ger resultat

Forskning föreslår att de effektivaste ledarna använder en samling av distinkta ledarstilar – vart av dem i rätt mängd, precis vid rätt ögonblick. Sådan flexibilitet är tuff att sätta in i handling, men den betalar av sig snabbt i form av resultat. Och ännu bättre, det går att lära sig.

Fråga en grupp av affärsmänniskor frågan ”vad gör effektiva ledare?”, och du får höra ett svep av svar. Ledare lägger upp strategier; de motiverar; de skapar en mening; de bygger en kultur, etc. Fråga därefter ”vad bör ledare göra?” Om gruppen har kännedom om ledarskap, kommer du troligen att få ett svar likt: en ledares jobb är att få resultat.

Men hur? Gåtan om vad en ledare kan och borde göra för att tända gnistan och få det bästa resultatet från deras följare, är gammal. Under senare år har formligen tusentals ”ledarskapsexperter” gjort karriärer genom att testa och coacha chefer, alla i jakten på att skapa ”affärsfolk”, som djärvt kan uppnå mål, vara deras strateger, uppnå finansiella mål och styra organisatoriskt.

Men, effektivt ledarskap undslipper många folk och organisationer. En orsak är att det till för en tid sedan inte fanns någon kvantitativ forskning som har visat vilka ledarskapsegenskaper som verkligen ger resultat. Vissa experter inom ledarskap föreläser och ger rådgivning som är baserat på slutsatsen av egen erfarenhet och instinkt. Ibland är rådgivningen om ledarskap precis rätt, ibland inte.

Men forskning på senare år av konsultfirman Hay/McBer, som dragit slumpmässiga stickprov av 3.871 ledare som är utvalda från en databas med mer än 20.000 ledare över hela världen, tar ut mycket av gåtan ur vad effektivt ledarskap är. Forskningen visar på sex tydliga ledarstilar, varje del kommer från olika delar av emotionell intelligens. Ledarstilarna, taget individuellt, verkar ha en direkt och unik effekt på atmosfären av ett företag, en grupp eller ett lag, och i sin tur, på dess finansiella kapacitet.

Och kanske det viktigaste är att forskningen indikerar att ledare med de bästa resultaten inte litar på endast en av stilarna av ledarskap; de använder de flesta av dem under en vecka – sömlöst och i olika mängder, beroende på affärssituationen.

Föreställ dig att ledarstilarna utformar klubborna i en proffsgolfspelares golfbag. Under spelets gång använder spelaren de klubbor som passar bäst till situationen. Ibland får han tänka till men det mesta går per automatik. Proffset känner av läget, drar sakta ut rätt verktyg för uppgiften och sätter det i arbete.

Det är precis så en kraftfull ledare agerar.

De sex ledarstilarna är:

Kommenderande/tvingande ledarstil (Coercive Style)
Auktoritativ/visionär ledarstil (Authoritative Style)
Samförstående ledarstil (Affiliative Style)
Demokratisk ledarstil (Democratic Style)
Trendsättande ledarstil (Pacesetting Style)
Coachande ledarstil (Coaching Style)

Översättningar är ibland svårt, kanske skulle du använda ett annat ord på svenska, men dess innebörd är ändå densamma.

Läs mer om de sex olika ledarstilarna här

Mer om stilar och exempel på hur de kan användas

Grupputveckling - Hur du utvecklar din grupp och medarbetare

Grupputveckling handlar helt enkelt om att bygga ett bra team och utveckla det med hänsyn till alla individer i gruppen. Området... Läs mer
av Redaktionen i Ledarskap | 4 minuter
0

3 frågor ledaren måste kunna svara på och 3 frågor chefen måste kunna svara på

Ledaren leder och chefen driver, eller..? Får man tro John P. Kotter är chef-, och ledarskap ”två distinkta och kompletterande... Läs mer
av Carl Lachmann i Ledarskap | 4 minuter
0

Ledarstilar som skapar engagemang

Emotionell intelligensMed emotionell intelligens, känslans intelligens, menar vi egenskaper som social skicklighet, självstyrning,... Läs mer
av Frans Kocken i Ledarskap | 5 minuter
1

Åtta unika ledare

Dessa människor har potential att utvecklas till en bra ledare, en auktoritet inom sitt gebit. För det är skillnad mellan att vara... Läs mer
av Redaktionen i Ledarskap | 3 minuter
0

Corporate Social Responsibility - Ett ansvarsfullt ledarskap

På 2000-talet bedöms inte en ledare bara efter det ekonomiska resultat som de krävande aktieägarna högljutt skriker efter. Det är... Läs mer
av Redaktionen i Affärsutveckling | 3 minuter
0

Vilken är den bästa ledarstilen?

Funderar du på vilken ledarstil som är bäst? Ska du vara auktoritär, empatisk, snäll eller som domarna i Idol? En del chefer ser... Läs mer
av Thomas Gut i Ledarskap | 2 minuter
0

Utöva personligt ledarskap i ditt liv genom 7 goda vanor

Som privatperson behöver man kunna styra sitt liv, navigera sig igenom många omständigheter och utmaningar och göra otaliga val.... Läs mer
av Frans Kocken i Ledarskap | 4 minuter
0

Situationsanpassat ledarskap och vad det betyder

Olika typer av medarbetare har olika behov av styrning och ledning. Det finns även modeller för att analysera vilken ledarstil som... Läs mer
av Redaktionen i Ledarskap | 2 minuter
1

5 tidlösa metoder för exceptionellt ledarskap

Det finns gemensamma beteenden eller metoder för framgångsrika ledare. Efter att systematiskt under 25 års tid studerat ledare från... Läs mer
av Redaktionen i Ledarskap | 3 minuter
2

Lekfullt ledarskap - Vad kan du lära av barnet?

”Utmana det traditionella ledarskapet. Gå tillbaka till källan.” I denna artikel framför Kenth Åkerman lite utmaningar och... Läs mer
av Kenth Åkerman i Ledarskap | 8 minuter
0

Ledarprincip 10: Goda ledare lever som de lär

Det här är sista delen i den artikelserie som jag skrivit för er under de senaste tio veckorna. Jag har försökt att visa på... Läs mer
av Per Winblad i Ledarskap | 4 minuter
3

Ledarprincip 9: Goda ledare tar tillvara på tiden

Goda ledare avsätter regelbundet tid för planering för sig själv och sina medarbetare. De planerar både kortsiktigt och... Läs mer
av Per Winblad i Ledarskap | 5 minuter
0

Ledarprincip 7: Goda ledare bygger positiva relationer

Goda ledare vet att ledarskap är en relation kring något värdefullt. Ledarskapet är något som växer fram tillsammans med dem man... Läs mer
av Per Winblad i Ledarskap | 5 minuter
0

10 vägledande principer för gott ledarskap

Bra ledare efterfrågas i alla organisationer. I tio delar får du följa med när Per Winblad guidar dig genom tidlösa principer för... Läs mer
av Per Winblad i Ledarskap | 2 minuter
4