Revisor

En revisors uppgift är att granska och verifiera ett företags, en förenings eller en myndighets redovisning. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Endast dessa får registreras som revisorer i aktiebolag: godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag. De flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha revisor.

Det finns vanligtvis inget krav att enskild firma ska ha en revisor.

Auktoriserad eller godkänd

Vem som helst får kalla sig för revisor, men det finns krav på dem som kallar sig för auktoriserad eller godkänd revisor. Dessa två titlar är skyddade i lag och statliga Revisorsnämnden (RN) utövar tillsyn över dessa. Båda skall vara anställd av eller driva revisionsbyrå.

Godkänd revisor är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden till person som uppfyller kraven i Revisorslag 4§.

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt ett prov.

Här hittar du artiklar om ämnet.

2
0
1
0
0
0
6