Socialt företagande

Socialt företagande betyder att man bedriver en verksamhet vars mål är att skapa nytta för samhället. Att driva företaget med vinst är fullt möjligt men det är ofta nedprioriterat i förhållande till samhällsnyttan. Som regel finns där en rad bidrag att söka för den som vill bedriva ett socialt företag. Sök t ex på Tillväxtverket eller kolla med kommunen där du bor.

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0