Spelifiering

Spelifiering är en översättning från engelskans gamification. Idén bygger på att använda sig av mekanismer från dataspel, ja alla slags spel, för att öka interaktionen med användaren som besöker din hemsida. Som exempel kan det handla om att lägga till en quiz eller någon form av poängsystem eller något annat som uppmuntrar besökaren av din webplats att stanna längre och skapa en mer positiv inställning till ditt varumärke.

Nedan har du artiklar och tips hur det går till och på vilket sätt du kan använda spelifiering i ditt företagande.

0
0
1
0
0
3
2